Pressupost

Pressupost Obert

Pressupost Obert

Accediu al nou web per saber on van els impostos.

Execució del Pressupost

Execució del Pressupost

En aquesta secció podràs consultar l’estat d’execució del pressupost segons diferents visions o classificacions, així com accedir a la documentació més rellevant relacionada amb els pressupostos de l’Ajuntament.

Què és el pressupost municipal?

Què és el pressupost municipal?

En aquest apartat podràs conèixer els principals conceptes i trets bàsics dels pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona.

Pressupostos. Any 2018

Pressupostos. Any 2018

Resum del pressupost 2018, que va ser aprovat a data 3 de març de 2018.

Pressupostos anteriors liquidats

Pressupostos anteriors liquidats

Aquí podràs accedir als diferents documents relatius als pressupostos liquidats d’anys anteriors a l’exercici actual.

Recursos i indicadors dels programes pressupostaris

Recursos i indicadors dels programes pressupostaris

En el present apartat es mostra informació de recursos pressupostaris (despeses corrents) i indicadors de resultats pels programes de les diferents polítiques de despesa.

Planificació i programació econòmica-pressupostària

Planificació i programació econòmica-pressupostària

En aquesta secció podràs consultar els principals documents de planificació i programació pressupostària de l'Ajuntament.

Indicadors de transparència pressupostària

Indicadors de transparència pressupostària

En aquest apartat es mostren una sèrie d'indicadors sintètics, que permeten descriure i analitzar, tant en termes anuals com evolutius, els trets principals dels pressupostos municipals i la situació econòmico-pressupostària de l'Ajuntament.

Sèries estadístiques pressupostàries i financeres

Sèries estadístiques pressupostàries i financeres

A fi de facilitar l'anàlisi evolutiu dels pressupostos municipals, en aquest apartat es facilita informació pel que fa a sèries de dades pressupostàries, tant d'ingressos com de despeses.

Compliment d’objectius d’estabilitat pressupostària

Compliment d’objectius d’estabilitat pressupostària

En aquest apartat s'informa del compliment dels objectius derivats de la normativa en estabilitat pressupostària.

Ordenances fiscals

Ordenances fiscals

En aquest secció podràs consultar la regulació actual mitjançant ordenances fiscals dels ingresos municipals.

Inversions municipals

Inversions municipals

En aquesta secció podràs consultar la documentació relativa a les despeses de capital (inversions).

Pressupostos dels ens dependents

Pressupostos dels ens dependents

En el present apartat del web pots trobar la informació relativa als pressupostos aprovats de les entitats dependents de l’Ajuntament que consoliden amb aquest.

Cost efectiu

Cost efectiu

En aquesta secció, podràs consultar informació relativa als cost efectiu dels serveis municipals.