Béns per subhastar

Subhasta 7 de juny de 2018.

L'acte s'ha cancel·lat per manca de persones licitadores i es comunica que els béns passaran a adjudicació directa, que serà degudament anunciada, tot de conformitat amb el que disposa l'article 101 del Reglament general de recaptació.