Testimonis de persones amb diversitat funcional

Treballem per garantir la igualtat de drets i oportunitats de les persones amb diversitat funcional, i per això us convidem a conèixer millor aquest col·lectiu. Per construir una ciutat més accessible i inclusiva, les persones amb diversitat funcional tenen capacitat d’incidència política en la presa de decisions al Consell Rector de l’IMPD. Si ets una persona amb diversitat funcional: participa, decideix i transforma Barcelona. #JotambefaigBCN