Biblioteca + EDR

Biblioteca + Espai de Documentació i Recerca

L’Espai de Documentació i Recerca (EDR) és un servei del Museu de la Música de Barcelona que pretén organitzar, conservar i difondre tota la documentació generada per les col·leccions del Museu. Té com a objectiu integrar els fons i unificar els processos de gestió per tal de fer accessible la documentació amb les eines idònies, crear criteris de preservació i accés a la recerca.

BIBLIOTECA

Única en la seva especialitat, disposa de més de 7.000 registres que inclouen monografies, revistes i articles especialitzats en l’estudi dels instruments musicals (organologia), la seva història i l’evolució en els marcs etnogràfic, històric i científic.
Consulteu el catàleg de la Biblioteca

INSTRUMENTS MUSICALS I OBJECTES D'ART

Més de 2.400 instruments musicals i 400 objectes i obres d’art que permeten un estudi acurat del fet musical des de les diferents vessants científiques. Una quarta part del fons es troba a l’exposició permanent i la resta es conserva en reserves accessibles.
Consulteu el fons d’instruments i objectes d’art

ARXIU HISTÒRIC

Comprèn donacions i llegats de músics com Isaac Albéniz, Enric Granados, Joaquim Malats, Joan Manén i Miquel Llobet, entre d’altres. Conserva des de partitures manuscrites originals i fotografies fins a objectes personals, obres d’art i una col·lecció epistolar molt notable. És una referència bàsica per a l’estudi de la música a la Catalunya dels segles XIX i XX.
Consulteu el fons digitalitzat.
Presencialment amb cita concertada.

FONS SONOR

Conserva un conjunt de 13.000 enregistraments en diversos suports: cilindres de cera, rotlles de pianola, cintes perforades, corrons, bobines, etc., que mostren l’evolució de la fixació del so en els darrers tres-cents anys.
Consulteu els enregistraments sonors

MULTIMÈDIA

Fons fotogràfic i audiovisual, històric i actual, d’identificació de les col·leccions, dels procediments de restauració i de les activitats del museu.

L'ESPAI

WIFI
24 punts de lectura
3 ordinadors amb ofimàtica bàsica i accés a internet per a ús públic
1 terminal per a consulta de fons sonor
1 màquina de visionat de microfilms

HORARIS

De dimarts a divendres, de 10.30 a 14.30h. Dijous, de 10.30 a 14.30h. i de 15.30 a 18h.

Espai de Documentació i Recerca (biblioteca, arxiu i altres fons) tancat de l'1 al 31 d'agost.
Per al Fons biogràfic i consultes tècniques d’instruments és imprescindible la sol·licitud i concertació prèvies. mdmb_documentacio@bcn.cat