Blog

Volker Haag i Valentina Zemke (Foto: S. Guasteví)
Notícies

Identificació no destructiva de la fusta d’instruments històrics basada en la microscòpia 3D de llum reflectida

Al llarg de la història, els constructors d’instruments musicals han assumit que cada tipus de fusta emprada per als diferents components individuals de l'instrument produeix un so definit, que pot estar relacionat amb estructures específiques de la fusta utilitzada. En aquest context, hi ha un gran interès per part dels constructors contemporanis per conèixer quines espècies de fusta van utilitzar mestres com Antonio de Torres o Antonio Stradivari.

El mètode no destructiu estàndard per a la identificació de la fusta és l'avaluació macroscòpica de característiques estructurals. Els resultats d'una identificació macroscòpica han de ser avaluats com a provisionals; l’observació macroscòpica (Figura 1) pot referir-se només a un conjunt limitat de caràcters estructurals, en comparació amb l'anàlisi microscòpic estàndard (Figura 2). En el cas d’instruments històrics i patrimonials, no és possible l’examen  microscòpic, ja que no es permet la presa de mostres de fusta per garantir la preservació dels instruments. De fet, en els casos de fustes comercials estretament relacionades, l'ús de patrons macroscòpics finalment acabarà amb una selecció de diverses coincidències probables de mostres  que es poden agafar de manera segura per a una anàlisi microscòpica. Quan es tracta d’identificació de fustes oficial o amb valor jurídic, les anàlisis microscòpiques es duen a terme de forma rutinària. L'ús de tècniques de microscòpia òptica permet utilitzar fins a 160 caràcters anatòmics, que és l’estàndard internacional d’acord amb les llistes de IAWA "Característiques microscòpiques d’identificació per a fustes dures i toves”.  Les característiques microscòpiques definides descriuen els tipus de cèl·lules i teixits individuals: vasos, fibres i parènquima proporcionen informació addicional sobre inclusions minerals com a part d'una "empremta anatòmica" de la fusta. L'ús del 3D digital microscòpic de llum reflectida permet la investigació microscòpica de les superfícies planes i irregulars dels components de fusta sòlids i de la marqueteria més petita, sense danyar els components individuals.

Figures 1 i 2 (a la dreta), cortesia de Volker Haag
Figures 1 i 2 (a la dreta), cortesia de Volker Haag

Aquest estudi té per objecte l'aplicació d'un mètode d'identificació de l'estat de la tècnica no destructiva amb una resolució molt més alta de la que ofereixen els sistemes d'anàlisi d'imatges microscòpiques estàndard.

Aquesta Short Term Scientific Mission ha tingut lloc en el marc del projecte europeu WoodMusICK (COST FP1302). Els autors han analitzat diversos instruments de la col·lecció de guitarres clàssiques del Museu de la Música de Barcelona.