Magatzem i custòdia de bens

En casos en què es produeix un desnonament, s’ofereix un espai per guardar durant un temps els mobles i estris de la llar de persones que han estat desnonades.

S’ofereix el següent:

  • Guarda de mobles, estris i parament de la llar fins a un màxim de tres mesos.
  • Transport al magatzem.
  • Desmuntatge i muntatge en casos imprescindibles.

Poden fer ús d’aquest magatzem i custòdia de béns aquelles persones ateses pels serveis socials que pateixin un desnonament judicial o no judicial, i no tinguin un lloc on guardar els mobles i els estris de la llar.