Servei de millora i manteniment de la llar

Els serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona ofereixen un conjunt de serveis orientats a millorar les condicions i el manteniment de la llar:

  • Arranjaments d’habitatges per tal de millorar l’habitabilitat i la seguretat de la llar mitjançant reparacions i petites obres, no estructurals, dels habitatges.
  • Neteges de xoc, a partir de neteges en profunditat, extraordinàries o puntuals, i tractaments de desinsectació, desinfecció i desratització dels habitatges amb mancances de salubritat. 
  • Parament de la llar a partir d’ajuts destinats a adquirir equipament bàsic de primera necessitat per a l’habitatge habitual com ara electrodomèstics i articles per a la llar.

La valoració de la situació personal, social i d’habitabilitat la faran els equips professionals de serveis socials, mitjançant visita domiciliària, per tal d'elaborar la proposta de la prestació del servei en cas de necessitat.