Uns pressupostos socials i de proximitat

Pressupost. Aprovats definitivament els comptes del 2018, de prop de 2.740 milions d’euros, que reforcen la despesa en medi ambient, política social o la millora del transport públic com a grans eixos.

Un cop superat el tràmit de la qüestió de confiança, s'han aprovat definitivament els pressupostos per al 2018, en què es reforcen les partides destinades a medi ambient, a polítiques socials i de proximitat o a impulsar la mobilitat sostenible amb una millora de la xarxa de transport públic.

Vídeo. Gerardo Pisarello: “Són uns pressupostos amb una inversió social molt elevada, un endeutament molt baix i una disminució molt substancial del superàvit.”

Es destinaran 408,8 milions d’euros a medi ambient i benestar comunitari, i 334,7 milions a consolidar la política de serveis socials, que inclouen els recursos destinats a l’assistència social primària o a la promoció social de col·lectius com la infància, la joventut o les persones amb discapacitat.

L’impuls de la mobilitat sostenible i la millora del transport públic són altres de les grans apostes del pressupost per al 2018, amb una despesa que arriba als 174,7 milions d’euros, un 14% més respecte a l’any anterior.

També creixen les partides destinades a cultura (145,7 milions), habitatge i urbanisme (133,4 milions) i educació (121,8 milions).

Eficiència financera i solvència

La liquidació del pressupost del 2017 s’ha tancat amb un superàvit d’1,3 milions d’euros, lluny dels 98 milions de l’exercici anterior, que dona compliment als objectius d’eficiència financera i de garantia de la liquiditat.

Comparteix aquest contingut