Actualitat detall

Els ateneus de fabricació, proveïdors de material de protecció contra la covid-19 per a Europa

10/11/2020 - 11:35 h

Els ateneus de fabricació formen part del projecte CAR3D, una iniciativa europea per facilitar a les empreses, organitzacions, hospitals i a la ciutadania la fabricació digital d’equips de protecció contra la covid-19, com ara les pantalles facials i altres equips de protecció individual (EPI).

Amb CAR3D, projecte que està desenvolupant a través d’EIT Health, la Unió Europea està creant una plataforma de referència que permeti descarregar arxius d’equipament de protecció individual per replicar-los, trobar proveïdors d’EPI i alhora millorar les capacitats de producció europea per lluitar contra la covid-19 i altres emergències futures.

A Catalunya, el projecte CAR3D està liderat pel CIM UPC conjuntament amb l’Hospital Sant Joan de Déu, BCN3D Technologies i la Universitat de Barcelona.

CAR3D té el repte de dissenyar i produir una nova generació de mascaretes i altres equips de protecció individual amb les millors característiques possibles (comoditat, reutilització, lleugeresa o nivell de protecció, entre d’altres) i que compleixin les certificacions i especificacions marcades per la Unió Europea.

Com que els ateneus de fabricació van treballar en aquesta línia a l’inici de la pandèmia, se’ls ha convidat a formar part de la iniciativa, i ara figuren al mapa europeu de proveïdors de material de protecció, a més de procurar noves idees, col·laboracions i nexes professionals perquè el projecte arribi encara més lluny.