Els Ateneus de Fabricació, proveïdors de material de protecció contra la covid-19 per a Europa

A Nou Barris hi tenim l'Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana i el del Parc Tecnològic. Aquest darrer va esdevenir el centre logístic de tota la producció

..
10/11/2020 - 14:07 h

Amb CAR3D, projecte que s’està desenvolupant a través d’EIT Health, la Unió Europea està creant una plataforma de referència que permeti descarregar arxius d’equipament de protecció individual per replicar-los, trobar proveïdors d’EPIs i, alhora, millorar les capacitats de producció europea per lluitar contra la covid-19 i altres futures emergències.

A Catalunya, el projecte CAR3D està liderat pel CIM UPC conjuntament amb l’Hospital Sant Joan de Déu, BCN3D Technologies i la Universitat de Barcelona.

CAR3D té el repte de dissenyar i produir una nova generació de mascaretes i altres equips de protecció individual amb les millors característiques possibles: comoditat, reutilització, lleugeresa o nivell de protecció, entre d’altres, i que compleixin les certificacions i especificacions marcades per la Unió Europea.

Els Ateneus de Fabricació han estat convidats a formar part de la iniciativa i ara figuren al mapa europeu de proveïdors de material de protecció, a més de procurar noves idees, col·laboracions i nexes professionals perquè el projecte arribi encara més lluny.

En la primera onada de la pandèmia van produir, mitjançant la tècnica d’impressió 3D, 24.766 materials i equips de protecció individual (EPI) pels centres sanitaris i els treballadors i treballadores dels serveis essencials de proximitat. Una tasca que es va poder fer gràcies al treball cooperatiu i coordinat entre la xarxa d’equipaments de l’Ajuntament, ciutadania, entitats i empreses, que van donar material o bé van oferir de forma gratuïta els seus serveis.

L’Ateneu de Fabricació del Parc Tecnològic, centre logístic

A Nou Barris tenim dos d’aquests espais, l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana i el del Parc Tecnològic. Aquest últim es va establir com a centre de logística de l’activitat dels
ateneus degut a la seva capacitat per establir espais diferenciats de muntatge, emmagatzematge i desinfecció, a més de poder assegurar la recepció i enviament de paquets ja que disposa d’un servei de seguretat de 24 h.