Estació de curat per impressió de resina

Impressió 3D
Fabricació aditiva
  • Model: Elegoo Mercury Plus
  • 129 x 80 x 150 mm
  • Sistema de curat amb llum UV