Què és la xarxa d’ateneus de fabricació?

Els ateneus de fabricació són un servei públic que divulga la tecnologia i la ciència de la fabricació digital. Són llocs per aprendre, col·laborar en diferents projectes i formar part del desenvolupament social de la ciutat. Tothom pot gaudir d’espais, eines i recursos públics i proposar projectes que millorin l’entorn més proper.

La Xarxa d’Ateneus de Fabricació està formada pels diferents ateneus de la ciutat i ofereix els espais de referència a Barcelona en divulgació, formació i creació vinculades a les tecnologies de fabricació digital, i està sempre al servei de la ciutadania, la comunitat educativa i el món empresarial, associatiu i comunitari.

Quin objectiu té la Xarxa d’Ateneus de Fabricació?

Els ateneus de fabricació digital neixen amb l’objectiu de divulgar tot el potencial de les noves tecnologies de fabricació digital, afavorint espais i processos d’aprenentatge i capacitació digital per a tota la ciutadania, i fomentant la innovació social ciutadana.

Els objectius principals són els següents:

  • Acostar la tecnologia i la ciència de la fabricació digital (i les seves aplicacions) a tota la ciutadania: veïns i veïnes, col·lectius, entitats, empreses, escoles i institucions.
  • Desenvolupar models de participació i treball en xarxa, orientats a la innovació social i al foment de l’economia col·laborativa, que promoguin noves formes de comunicació, d’intercanvi de talent i d’aprenentatge obert i compartit.
  • Donar suport a projectes que tinguin retorn social i siguin transformadors per a un col·lectiu, per al barri, per a la ciutat o per al món.
  • Compartir el coneixement generat en tots els processos per al màxim aprofitament d’aquests.

Què és la fabricació digital?

La fabricació digital consisteix en la digitalització dels processos de fabricació; a definir, millorar i administrar el procés de fabricació d’un objecte mitjançant les noves tecnologies, com són la impressió 3D o el tall làser. Encara que la definició pot semblar simple, el terme és molt més ampli, ja que abasta des del vessant purament tècnic fins a l’aspecte social. .

La fabricació digital o, més ben dit, la revolució de la fabricació digital, es basa en la idea de convertir la informació en objectes i els objectes en informació, i permet elaborar qualsevol cosa en gairebé qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Així doncs, la fabricació digital és una realitat i el més probable és que directament o indirectament, canviï la vida de tothom.

 

Com funcionen els ateneus de fabricació?

Els ateneus de fabricació estan oberts a tothom i el “preu” que s’ha de pagar per fer-los servir es diu contraprestació, un sistema de retorn social del suport rebut a l’ateneu a canvi del temps, el talent, la implicació i la participació de les persones en benefici de la comunitat. Tot sense la intervenció dels diners.
Així doncs, el servei d’ateneus de fabricació és públic i gratuït; tot i així, està basat en un model d’economia col·laborativa en què l’important és l’ús i no la propietat, i en què per poder utilitzar els serveis de l’ateneu de fabricació hi ha una sèrie de contraprestacions que la persona usuària ha d’oferir.

Algunes de les contraprestacions que s’han donat fins ara als ateneus, i que es detallen en el vídeo següent, han estat, per exemple, el compromís de donar suport al projecte d’alguna altra persona, una formació o activitat oberta adreçada al territori o públic en general, recursos materials per a l’ateneu o per als projectes que s’hi desenvolupen, investigació de materials, etc.