Biblioteca

La Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat, inaugurada el 2001, és un servei públic gratuït i universal. La seva missió és garantir la igualtat d'oportunitats i el lliure accés a la informació, a la formació, al lleure i a la cultura dels ciutadans, per afavorir el diàleg, la cohesió social i el desenvolupament de la ciutadania.

El catàleg de serveis bàsics és comú a la resta de biblioteques de Barcelona:

 • Orientació en la cerca d'informació general, bibliogràfica, cultural i local.
 • Assessorament en la selecció de lectures, música, cinema, recursos digitals, etcètera.
 • Préstec i consulta de documents.
 • Suport a l'educació permanent, a la formació acadèmica i a la inserció laboral.
 • Accés lliure a la xarxa telemàtica.
 • Suport en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • Programació de tallers d'alfabetització digital i d'acreditació de competències TIC.
 • Programació d'activitats culturals i de lleure.

Els trets singulars respecte dels de la resta de les biblioteques de la ciutat són la vocació de servei territorial, d'arrelament al barri i la personalitat diferenciada de la col·lecció, l'especialització temàtica en els àmbits següents:

 • Barceloneta (col·lecció local)
 • Restauració i hostaleria
 • Dansa contemporània
 • Literatura marina per a infants

La biblioteca, inserida en la xarxa d'equipaments del barri, participa a les taules sectorials i als espais comunitaris i dóna suport a iniciatives culturals i programes socials amb la resta d'agents culturals, socials i educatius, d'equipaments i d'entitats del teixit associatiu. Organitza, promou i impulsa projectes i programes:

 • de foment de la lectura en col·laboració amb els centres educatius.
 • d'envelliment actiu en col·laboració amb els casals de gent gran i el CAP.
 • d'alfabetització digital per a col·lectius en risc informacional en col·laboració amb diferents serveis i entitats.
 • de suport a programes d'inserció laboral per a joves i per al comerç de proximitat en col·laboració amb Barcelona Activa.
 • de diàleg intercultural en col·laboració amb la resta de serveis municipals.
 • d'intercanvi intergeneracional amb el teixit associatiu.
 • de tertúlia i de debat sobre temes d'actualitat entre veïns.
 • de participació amb artistes locals i usuaris de la biblioteca.
 • de divulgació del patrimoni, de la memòria històrica, de la identitat i la cultura popular amb la resta de membres de la Taula de Cultura de la Barceloneta.