Formació d'usuaris

La biblioteca és un centre d'aprenentatge obert i organitza sessions d'acollida per potenciar l'autonomia dels usuaris, per ajudar-los a treure el màxim profit dels serveis i dels recursos de què disposa.

L'oferta de formació d'usuaris de la biblioteca és gratuïta i està estructurada segons la tipologia i els interessos particulars del grup d'usuaris que la sol·licita. Tipus de sessions més habituals:

Acollida de nous usuaris

  • Sessió de caràcter introductori per millorar l'autonomia individual per utilitzar les biblioteques: presentació de la carta de serveis i orientació en l'ús del catàleg.

Formació de suport per a grups de centres d'ensenyament de primària, de secundària i d'educació d'adults del barri.

  • Sessions a mida per capacitar els alumnes en la cerca d'informació i per potenciar la seva autonomia a l'hora d'utilitzar les biblioteques: orientar en els passos per delimitar el tema específic d'una cerca, donar a conèixer les fonts d'informació general i les especialitzades, valorar la fiabilitat i la pertinença de les fonts consultades, organitzar, interpretar i contrastar els resultats obtinguts en cada cas i desenvolupar competències ètiques i legals davant la informació.

Formació de suport per a grups de centres d'ensenyament del sector de serveis: hotels i restaurants, bars i cafeteries, pastisseries, botigues especialitzades en menjars preparats i indústria alimentària.

  • Sessions temàtiques per donar a conèixer els recursos específics de la col·lecció "Restauració i hostaleria" de la biblioteca, per donar suport a la formació dels futurs professionals del sector, així com al desenvolupament i el reciclatge dels professionals en actiu.

Visites guiades per a entitats, associacions, grups culturals i altres organitzacions.

  • Sessions a la carta per donar a conèixer el funcionament i els recursos documentals de la biblioteca d'acord amb els interessos específics dels diferents grups: gent gran, dones, tallers ocupacionals, AMPA, mestres, associacions de veïns, associacions de comerciants, clubs, etcètera.
  • Sessions d'acollida en clau històrica: itinerari comentat per l'edifici de la biblioteca (antiga Cooperativa Obrera la Fraternitat) i presentació de la bibliografia sobre la Barceloneta.

La biblioteca organitza també altres programes de formació i de dinamització lectora adreçats a grups d'usuaris i a centres d'ensenyament, així com cursos i tallers d'alfabetització digital de suport a la formació contínua i a la inserció laboral en col·laboració amb altres serveis municipals.

En tots els casos, per sol·licitar visites i concertar el calendari cal contactar prèviament amb la biblioteca al telèfon 932 253 574.