Dansa contemporània

Col·lecció formada per documents en diferents suports i idiomes. Inclou llibres sobre les companyies, les tècniques i els ballarins; assaigs d’història i llibres de reflexió al voltant de la dansa i el moviment; tractats sobre anatomia i manteniment del cos; de teoria i pràctica en la creació i la producció d'espectacles; propostes per a l’ensenyament a les escoles; documentals, diccionaris, revistes especialitzades i informació sobre associacions, festivals i espais de formació o exhibició, entre d’altres. S’actualitza cada dos anys.

La proposta neix de la col·laboració i el treball en xarxa local amb el Centre Cívic Barceloneta amb una doble voluntat: fomentar el gust per la dansa contemporània per part del públic en general i donar suport als afeccionats i els professionals del sector, en particular.