Àrea infantil

L'àrea infantil de la Biblioteca Fort Pienc és un espai destinat a infants i joves fins als 14 anys, on es pretén satisfer les seves necessitats informatives i promoure la lectura i la imaginació des de les primeres edats. També s'adreça als seus acompanyants i a tota persona que pugui estar interessada a consultar els llibres per a infants. Totes les nenes i els nens menors de 9 anys han d'anar sempre acompanyats d'un adult.

La sala està dividida en dos espais ben diferenciats, l'àrea d'imaginació i l'àrea de coneixements i s'hi poden trobar diferents temàtiques i suports:

Àrea d'imaginació, on es troben els CD de música, DVD, revistes, còmics, contes, etcètera. Els contes es classifiquen per franges d'edat i per tal de diferenciar-les hi ha gomets de colors:

  • I *(de 4 a 6 anys) - Gomet blau
: Són contes que aproximen els nens i nenes a la lectura, on predominen les il·lustracions i la imatge té un pes fonamental. Van destinats als infants que comencen a aprendre a llegir. Dins aquesta secció hi trobaràs diferents classificacions per ajudar a la cerca de temes concrets com ara la convivència i el respecte, les emocions, la família, els hàbits, contes tradicionals, etcètera.
  • I **(de 7 a 10 anys) - Gomet vermell
: Són contes destinats a infants que ja saben llegir. En aquests contes també predomina la il·lustració, però introdueixen un grau més de complexitat de lectura amb històries més llargues i difícils.
  • I ***(d'11 a 13 anys) - Gomet verd
: La imatge ha perdut rellevància, i el text és el principal protagonista. Són petites novel·les que expliquen històries de temes diferents: por, aventures, misteri i altres.
  • JN - Gomet groc: La novel·la juvenil, per a joves a partir dels 14 anys, també la trobem en aquest espai.

Àrea de coneixements on trobaràs tota mena de materials adequats per donar suport als deures de l'escola, aclarir dubtes i desenvolupar els interessos i les inquietuds dels nens i nenes: enciclopèdies generals i temàtiques, diccionaris, atles, llibres i material audiovisual sobre qualsevol matèria --ciències socials, ciències naturals, història, art, matemàtiques, cuina, arquitectura, etcètera.

El Racó de famílies és un espai dedicat als pares i mares interessats en l'educació i el creixement físic, psicològic i lúdic dels seus fills i filles, així com a tutors, educadors i tota persona interessada o vinculada al món infantil. També s'hi troben revistes com ara Ser padres o Viure en família.

Fons especial: avis i àvies
Amb l'objectiu de fer més visible i accessible el fons adreçat als avis i les àvies es crea aquest espai amb llibres que expliquen als infants el significat de la vellesa i posen en relleu la importància del rol dels avis i les àvies en la seva vida. A banda, també s'hi incorpora fons adreçat especialment a la tercera edat, ja sigui perquè tracta de temes relacionats amb la vellesa --el fet d'envellir-- o perquè tracta de l'educació de les netes i els nets. S'hi poden trobar documents com De professió, avi, Avis i néts, jugueu!, La iaia, El diari de l'avi, Abuelos,...

En col·laboració amb l'Espai de Gent Gran de Fort Pienc es programa l'activitat "Avis i àvies contacontes", que fomenta les relacions intergeneracionals a la sala infantil.

La Biblioteca organitza un programa d'activitats per a les escoles de l'entorn que estiguin interessades a donar a conèixer els serveis de la Biblioteca a la seva comunitat escolar. S'ofereixen diferents visites que estan adaptades als diversos cicles escolars i les necessitats particulars de cada etapa cognitiva.