Revistes

La biblioteca també disposa de les següents revistes especialitzades:

Arquitectura moderna del segle XX.

http://www.arquitecturaviva.com

Arquitectura moderna del segle XX i disseny. 

http://www.elcroquis.es

Interiorisme, arquitectura i disseny de mobles.

http://www.disenointerior.es

Desenvolupament sostenible i aspectes ambientals de l'arquitectura.

https://ecohabitar.org/

 

Interiorisme i arquitectura moderna del segle XX.

http://www.ondiseno.com

Arquitectura del paisatge i urbanisme.

http://www.paisea.com

Informació general, disseny, moda, arquitectura i viatges.

http://www.wallpaper.com/