Revistes

La biblioteca també disposa de les següents revistes especialitzades:

Arquitectura moderna del segle XX.
http://www.arquitecturaviva.com

Interiorisme i arquitectura

Arquitectura moderna del segle XX i disseny. 
http://www.elcroquis.es

Interiorisme, arquitectura i disseny de mobles 
http://www.disenointerior.es

Desenvolupament sostenible i aspectes ambientals de l'arquitectura 
http://www.ecohabitar.org/revista

Interiorisme i arquitectura moderna del segle XX 
http://www.ondiseno.com

Arquitectura del paisatge i urbanisme 
http://www.paisea.com

Informació general, disseny, moda, arquitectura i viatges 
http://www.wallpaper.com/