Arquitectura i disseny

La biblioteca està especialitzada en aquest tipus de fons. La biblioteca Fort Pienc ha escollit l'arquitectura contemporània i el disseny com a eixos centrals de la seva especialització atesa la situació de la biblioteca, al bell mig del conjunt d'edificis de l'illa Fort Pienc, per la qual l'arquitecte Josep Llinàs va rebre el premi Ciutat de Barcelona d'arquitectura i urbanisme 2003, any de la inauguració de la biblioteca.

En la definició del fons, s'ha triat l'any 1929 per aplicar el concepte contemporani, la data de l'Exposició Internacional de Barcelona, l'inici del racionalisme i la modernitat. Cada any s'incorporen nous títols per mantenir aquesta col·lecció viva i actualitzada.

La Biblioteca Fort Pienc també organitza periòdicament tallers infantils d'arquitectura. Durant el 2012 s'han realitzat tallers d'arquitectura organitzats per Arquikids, per dissenyar el barri de Fort Pienc, el districte de l'Eixample i la ciutat de Barcelona.