Conèixer la biblioteca

"Conèixer la biblioteca" és un programa de visites guiades i de formació d'usuaris i usuàries adreçat i adaptat als grups de població de l'entorn territorial i social de la Biblioteca, així com a les persones que, per la seva especialització, estan interessades en les peculiaritats arquitectòniques de l'equipament.

Per a grups escolars del barri:

  • Educació infantil: donar a conèixer l'espai i els serveis bàsics de la biblioteca infantil; formar en actituds, valors i normes d'ús de la biblioteca; explicar un conte; oferir un espai de temps lliure perquè els infants triïn els contes que vulguin mirar. Tot plegat, amb en Fortpi, la mascota de la biblioteca infantil.
  • Educació primària: donar a conèixer l'espai i els serveis de la biblioteca; posar èmfasi en el coneixement de la biblioteca com a recurs públic; formar en actituds, valors i normes d'ús de la biblioteca; explicar l'organització del fons documental i els recursos d'informació; fer jocs de descoberta; oferir un espai de temps lliure perquè els i les alumnes triïn els llibres que vulguin llegir.

Per a col·lectius d'alumnes de català d'origen xinès (mitjançant el CPNL): donar a conèixer els serveis que ofereix la biblioteca; formar en la cerca bàsica del catàleg, la distribució i la localització del fons bibliogràfic posant l'accent en el fons específic de xinès i d'aprenentatge d'idiomes; fer el carnet als i les alumnes que encara no el tenen.

Per a grups de professionals arquitectes i estudiants d'arquitectura: donar a conèixer el funcionament i els serveis que ofereix la biblioteca; ensenyar les instal·lacions amb les seves particularitats arquitectòniques, així com el fons especialitzat en arquitectura contemporània i disseny.

Durada de les sessions: 1 hora.

Cal concertar-les prèviament a la Biblioteca, per mitjà del telèfon 932 652 435 o de l'adreça electrònica b.barcelona.fp@diba.cat.

La Biblioteca ha obtingut al 2016 el Segell de Qualitat de Visites Escolars emès per l’Institut Municipal d’Educació (IMEB). L’avaluació d’aquest servei ha tingut en compte aspectes relatius a la gestió i desenvolupament de les visites escolars, així com les capacitats del personal formador.