Guies de lectura

La Biblioteca Gòtic - Andreu Nin elabora sovint guies de novetats de cinema, música, novel·la, sala infantil, còmic i idiomes i guies especialitzades dels centres d'interès i el fons de col·lecció local, així com d'altres matèries. També hi trobareu guies temàtiques (òpera, recerca de feina, Racó de Pares, idiomes...).

Guies de novetats

Hi podeu consultar totes les novetats mensuals de cinema.

Hi podeu trobar les novetats mensuals i guies temàtiques de còmic.

Hi podeu consultar les novetats mensuals de coneixements, ficció, DVD i guies temàtiques de la sala infantil.

Hi podeu trobar les guies de novetats de CD, DVD musicals i també les guies especialitzades i temàtiques de música.

Hi podeu trobar les guies de novetats de novel·la.