Lectura fàcil

Els materials de lectura fàcil estan preparats perquè els puguin llegir i entendre persones amb dificultats de lectura o de comprensió. Els destinataris són usuaris amb dificultats de lectura transitòries (immigrants, adults que comencen a llegir, joves amb escolarització deficient, etcètera) o permanents (dislèxia, trastorns neuropsicològics, etcètera).

La Biblioteca Gòtic - Andreu Nin és dipositària dels llibres de lectura fàcil a la ciutat de Barcelona. Disposa d'exemplars múltiples de tots els llibres de lectura fàcil en catàleg que es poden deixar en préstec a altres biblioteques o entitats per fer clubs de lectura fàcil.

En els audiollibres, en format CD, es narren de manera oral novel·les, poesia, o altres obres de la literatura universal. L'objectiu és arribar als col·lectius que tenen dificultats visuals o que no poden sostenir un llibre.

Els llibres amb lletra gran són per a persones amb vista cansada o altres dificultats visuals. Es caracteritzen per una tipografia especial, un disseny clar i una mida de lletra gran.