Justícia global

Aquest nou centre d'interès respon a unes necessitats especials i específiques d'oferir un fons documental que agrupi diverses àrees relacionades, tant en l'àmbit de ciutat com en l'àmbit territorial.

Pensat com a espai de referència, forma part d'un projecte de cooperació municipal local entre el Districte de Gràcia i la Biblioteca Vallcarca i els Penitents - M. Antonieta Cot, a més d’establir les sinergies adequades i promoure la col·laboració amb diverses entitats i associacions.

Paral·lelament, es treballaran, de manera transversal, diversos objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, establerts per l'Organització de les Nacions Unides, i liderats des de la ciutat, establint els vincles corresponents amb la Direcció de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional i altres òrgans municipals de l'Ajuntament de Barcelona.

Els continguts temàtics s’agrupen en diverses subdivisions: Drets humans universals. Drets humans emergents; pau i no violència. Resolució de conflictes; sobirania alimentària. Models agroalimentaris sostenibles; consum i producció sostenibles. Economies i mercats; gènere i equitat; salut i desigualtats; justícia ambiental; interculturalitat crítica; migracions; desarmament; polítiques públiques. Nous models de governança; educació i valors. Mobilització del coneixement i transformacions socials; participació i desenvolupament; cooperació internacional. Cooperació local; organitzacions, actors i agents implicats; el paper de les xarxes socials i els mitjans de comunicació; legislació vigent.

El centre d’interès inclou documents en diversos formats i en diverses llengües, amb unes polítiques de col·lecció i de difusió del fons definides.

Justícia global