Diversitat funcional

Diversitat funcional és el nou espai que hem creat per donar a conèixer els diferents recursos i serveis que trobaràs a la biblioteca al voltant del món de les discapacitats.

Volem mostrar les capacitats de les persones amb diversitat funcional, integrar-los com a usuaris i avançar en la supressió de les barreres físiques, comunicatives i digitals amb serveis, activitats i fons adaptats.

Presentem un conjunt d'accions i experiències que busquen canviar les mirades envers aquest col·lectiu i caminar cap a una societat més inclusiva.

Treballem perquè la biblioteca sigui accessible a tothom i per garantir l'accés universal i lliure a la informació, al coneixement, al pensament i a la cultura.