Projectes

L'AULA DEL MAS

Diferents propostes de formació no reglada que es proposen amb una temporalitat trimestral. Càpsules informatives, cursos i tallers que faciliten eines de gestió en el dia a dia dels grups i entitats. 

Servei d'assessorament per a entitats, col·lectius i totes aquelles persones que estiguin interessades.

EL MAS A LA PLAÇA

Aquest projecte pretén sortir a la plaça per reivindicar un espai públic més actiu i dinàmic, amb accions, activitats i cicles a l'aire lliure.

LES ACTIVITATS DEL MAS

Propostes i produccions socioculturals: cicles, mostres, actuacions puntuals, calendari festiu, xerrades divulgatives, exposicions i d'altres.

TAULA DEL MAS

Espai de participació i programació del Casal Mas Guinardó. La Taula del Mas se celebra un cop per trimestre. Les entitats i/o grups vinculats a la vida comunitària del Casal han de participar-hi oferint o sumant-se a les propostes de programació. Es proposta treballar amb projectes de manera col·lectiva amb altres entitats i grups i en totes les seves dimensions. A cada Taula es decideixen quines són les activitats que es treballaran. Posteriorment, es creen grups de treball o comissions que compten amb el suport de l'equip del Casal, que les dinamitza, coordina, les assessora i els hi dona suport tècnic, infraestructural i pressupostari.