Projectes

L'AULA DEL MAS

L'Aula del Mas engloba diferents propostes de formació no reglada, de temàtica diversa.
Càpsules informatives i tallers que faciliten eines de gestió en el dia a dia dels grups, entitats i totes les persones interessades. També s'ofereixen continguts relacionats amb els eixos de treball del casal: interculturalitat, feminismes, sostenibilitat, etc

EL MAS A LA PLAÇA

Aquest projecte, pretén sortir a la plaça per reivindicar un espai públic més actiu i dinàmic, amb accions, activitats socioculturals, cicles, jocs tradicionals i comunitaris, espectacles, arts de carrer, etc. El Mas busca així ser més proper, “el Casal més a prop del barri”. 

LES ACTIVITATS DEL MAS

Propostes i produccions socioculturals: cicles, mostres, actuacions puntuals, calendari festiu, espectacles i d’altres. Activitats produïdes per programes de ciutat, pel districte d’Horta-Guinardó, per les entitats i grups del casal amb el suport de l’equip tècnic, fruit dels grups de treball de la Taula del Mas (grups motors) i d’activitats produïdes per l’equip tècnic.

TAULA DEL MAS

Espai de participació i programació del Casal Mas Guinardó. La Taula del Mas se celebra un cop per trimestre. Les entitats i/o grups vinculats a la vida comunitària del Casal han de participar-hi oferint o sumant-se a les propostes de programació. Es proposta treballar amb projectes de manera col·lectiva amb altres entitats i grups i en totes les seves dimensions. A cada Taula es decideixen quines són les activitats que es treballaran. Posteriorment, es creen grups de treball o comissions que compten amb el suport de l'equip del Casal, que les dinamitza, coordina, les assessora i els hi dona suport tècnic, infraestructural i pressupostari. 

LES ENTITATS PROPOSEN...

Diferents propostes de formació no reglada organitzades per les entitats vinculades amb el casal.
Càpsules informatives, cursos i tallers amb continguts molt variats i per a tota la població.
Formacions impartides per professionals de l'àrea, voluntaris amb coneixements demostrables, per les entitats cap a altres entitats o persones, educació d'igual a igual.