FF Cinema

  • FF Cinema

    Un projecte per la difusió i el debat de les creacions audiovisuals, especialment d’aquelles de contingut més innovador i /o crític que sovint no tenen accés als circuits comercials de distribució i exhibició. Realitza periòdicament projeccions i fòrums de pel·lícules en versió original, documentals i audiovisuals a la sala gran del Casal de la Font d’en Fargues.

    Un espai de trobada per gaudir en grup, de projeccions de qualitat en pantalla gran, en un entorn d’estímul al debat i l’intercanvi cultural d’experiències.

    info@casalfontdenfargues.cat