Barcelona Wifi

Posem a disposició dels ciutadans la xarxa WiFi pública d'ús lliure per a tothom que vingui a la sala bar del Centre Cívic, tant amb l'ordinador com amb el mòbil

Compartir