Inscripcions i normativa Hivern 2023

INSCRIPCIONS ALS TALLERS     

Dates d’inscripció: Del 12 al 23 de desembre del 2022

Horari: de 10 a 13.30 h i de 16 a 20.30 h

Inici tallers: La setmana del 9 de gener del 2023

Inscripcions en línia: Del 12 al 23 de desembre del 2022

https://carmel.inscripcionscc.com

 

NORMATIVA

El pagament de la matrícula es farà el mateix dia de la inscripció i es podrà fer en efectiu, amb targeta o en línia.

Només es podran fer dues inscripcions per persona i per taller.

 

El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de persones inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. En aquest cas, es retornarà l’import abonat.

 

Tallers infantils: seguint la normativa vigent de protecció de dades s’hauran de fer a nom de la mare, el pare o un tutor o tutora legal i en cap cas a nom de la persona menor d’edat. Les inscripcions es podran fer presencialment o en línia i caldrà emplenar i entregar signat, abans de la primera sessió un document d’autorització del menor o la menor que podeu recollir al Centre Cívic.

 

Per poder rebre la devolució voluntària de l’import del taller, cal notificar-ne la baixa com a data màxima abans de l’inici de la segona sessió, independentment de si s’ha assistit a la primera o no. Cal portar el rebut.

 

L’import de les devolucions no es retornarà immediatament, sinó que dependrà de les gestions administratives.

 

Els tallers puntuals, càpsules o monogràfics no tenen devolució de la matrícula llevat que s’anul·li el taller.

 

Els tallers són trimestrals i, per tant, no se’n conserva la plaça la resta de l’any.

Els preus són susceptibles de canvi d’acord amb l’increment anual de l’IPC i dels preus que s’aprovin al plenari de l’Ajuntament de Barcelona al desembre de 2022. 

 

NORMATIVA PER ALS TALLERS PRESENCIALS SEGONS LA CRISI SANITÀRIA  

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual s’està inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament)  aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui fer-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions fetes virtualment.

 

D’aquests possibles canvis se n’informarà amb antelació així com el suport o la plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.

 

Compartir