CONVOCATÒRIA ESTRENA'T DANSA 2021
Fins al 24 de setembre

15/07/2021 > 24/09/2021

L’Estrena’t és un cicle participatiu que promociona, fomenta i dona oportunitats a grups, bandes i companyies emergents de les arts escèniques i obre les portes de l’exhibició professional a sales i festivals especialitzats. Cada trimestre és el torn d’una disciplina diferent. A la tardor: DANSA!

L'Estrena't és també un aparador que permet a les companyies i artistes emergents mostrar la seva creació davant, entre d’altresd’un públic especialitzatTotes les peces seleccionades participaran de l'experiència "El Garaje 81"Serveis per l’Espectacle Rulot SLU i obtindran l'actuació enregistrada amb qualitat i el desplegament tècnic de l'espai. 

Et pots inscriure a través del següent enllaç

 

 CRITERIS DE PARTICIPACIÓ

 • La durada màxima de les propostes serà de 15 minuts.

 • Només es podrà presentar a la selecció un espectacle per grup, que haurà d’estar autoritzat pels propietaris dels drets de representació. En cas contrari la responsabilitat recaurà en la companyia participant.

 • Tots els menors d’edat hauran de presentar el permís dels seus tutors legals.

RECEPCIÓ DE  PROPOSTES

 • Termini de presentació de les propostes: 24 de setembre

 • Anunci de les peces seleccionades: 14 d’octubre

 • Reunió tècnica: 3 de novembre a les 19 h

 • Data de la final: 12 de novembre

INSCRIPCIÓ

 • La inscripció a la mostra és gratuïta a través d’aquest enllaç. 

 • Cal adjuntar la fitxa tècnica de la peça i material gràfic (fotos i vídeos)

SELECCIÓ I PREMIS

 • Se seleccionaran 6 peces de 6 companyies diferents que passaran a la final. La decisió anirà a càrrec de l’equip del Centre Cívic i dels membres del jurat especialitzat.  

 • Premi companyia guanyadora – Festival Per Amor a l'Hart

ALTRES APORTACIONS

 • El CC Casa Groga aportarà tot el material de llum i so de què disposa i un tècnic. De tot el material tècnic extra que calgui per a la representació se’n farà càrrec el grup participant.

 • L’organització es reserva el dret d’introduir modificacions per millorar la mostra i resoldre qualsevol situació no prevista en aquestes bases. El calendari de la mostra està subjecte a possibles canvis per motius aliens a l’organització. Els grups participants en seran degudament informats.  

 • La participació a l’Estrena’t suposa l’acceptació plena d’aquestes bases.

 • Les companyies finalistes es comprometen a acceptar les condicions tècniques i d’espai que proposa el Centre Cívic i a assistir a la reunió tècnica prèvia a la mostra. 

 • En cap cas es pagaran dietes, desplaçament, material ni hi haurà cap retribució econòmica.

 

Compartir