CONVOCATÒRIA ESTRENA'T TEATRE 2022
Del 22 de novembre al 21 de gener

Obrim convocatòria per l’Estrena’t Teatre,  cicle que té com a objectiu donar a conèixer companyies, artistes i col·lectius escènics emergents en vies de professionalització. Als finalistes els oferim una actuació a l’equipament aportant totes les condicions tècniques i el contacte amb programadors/es culturals. La companyia guanyadora del premi del públic tindrà l’oportunitat d’estrenar la seva proposta al Teatreneu Teatre.Aquella que sigui escollida pel jurat ho farà a la Sala Ars Teatre. 

La selecció de les finalistes corre a càrrec de l’equip tècnic de l’equipament i les dues sales que acullen els premis. 

 

CRITERIS DE PARTICIPACIÓ 

 • La durada màxima del fragment presentat serà de 30 minuts. 

 • Només es podrà presentar a la selecció un espectacle per companyia, que haurà d’estar autoritzat pels propietaris dels drets de representació. En cas contrari la responsabilitat recaurà en la companyia participant. 

 • Tots els menors d’edat hauran de presentar el permís dels seus tutors legals.  

INSCRIPCIÓ 

 • La inscripció a la mostra és gratuïta a través d’aquest enllaç. 

 • Cal adjuntar la fitxa tècnica de la peça i material gràfic (fotos i vídeos). 

SELECCIÓ I PREMIS 

 • Se seleccionaran 3 companyies finalistes que actuaran el divendres, 25 de març a l’equipament. 

 • Hi haurà 2 premis: 

  - Premi del públic: actuació al Teatreneu 
  - Premi del jurat: actuació a la Sala Ars Teatre 

ALTRES APORTACIONS 

 • El CC Casa Groga aportarà tot el material de llum i so de què disposa i un tècnic. De tot el material tècnic extra que calgui per a la representació se’n farà càrrec la companyia participant.

 • L’organització es reserva el dret d’introduir modificacions per a millorar la mostra i resoldre qualsevol situació no prevista en aquestes bases i derivada de la situació sanitària per la Covid-19.

 • El calendari de la mostra està subjecte a possibles canvis per motius aliens a l’organització.

 • Les companyies participants en seran degudament informades.

 • Les companyies finalistes es comprometen a autoritzar a l’organització o qualsevol mitjà de comunicació a enregistrar un mínim de 15 minuts de la representació.

 • Les companyies finalistes es comprometen a acceptar les condicions tècniques i d’espai que proposa el Centre Cívic i a assistir a la reunió tècnica prèvia a la mostra.

 • En cap cas es pagaran dietes, desplaçament, material ni hi haurà cap retribució econòmica.

 • La participació a l’Estrena’t suposa l’acceptació plena d’aquestes bases.

Compartir