CONVOCATÒRIA | ESTRENA'T MÚSICA 2024
Fins al 9 de maig

Obrim convocatòria per l’Estrena’t Música, un ciclce participatiu que promociona, fomenta i dona oportunitats a grups i bandes musicals i obre les portes de l’exhibició professional a sales i festivals especialitzat 

 

CRITERIS DE PARTICIPACIÓ 

 • La durada màxima de la proposta musical serà de 30 minuts. 

 • Només es podrà presentar a la selecció una proposta per grup. Preferiblement de temes propis; en cas contrari els temes hauran de complir els drets d’autor i la responsabilitat recaurà en el grup participant. 

 • Totes les persones menors d’edat hauran de presentar el permís dels seus tutors legals. 

 

INSCRIPCIÓ 

 • La inscripció a la mostra és gratuïta a través d’aquest enllaç

 • Cal adjuntar la fitxa tècnica del projecte musical, material gràfic (fotos ivídeos) i àudio. 

 

RECEPCIÓ DE PROPOSTES 

 • Termini de presentació de les propostes: 9 maig

 • Anunci de les peces seleccionades: 17 de maig 

 • Reunió tècnica: 29 de maig a les 19 h 

 • Data de la final: 14 de juny a les 19 h 

 

SELECCIÓ I PREMIS 

Se seleccionaran 3 propostes finalistes que actuaran el divendres 14 de junyl’equipament. 

 

Oferim a les bandes finalistes: 

 • Una actuació a l’equipament aportant totes les condicions tècniques i el contacte amb programadors/es culturals.  

* La selecció dels finalistes corre a càrrec de l’equip tècnic de l’equipament i de professionals del món de la música.  

 

 A la banda guanyadora: 

*El públic serà l’encarregat d’escollir la formació guanyadora

 

ALTRES APORTACIONS 

 • El CC Casa Groga proporcionarà personal tècnic i el material de llum i so de què disposa . De tot el material tècnic extra que calgui per al bolo se’n farà càrrec el grup participant. 

 • L’organització es reserva el dret d’introduir modificacions per a millorar la mostra i resoldre qualsevol situació no prevista en aquestes bases. 

 • El calendari de la mostra està subjecte possibles canvis per motius aliens l’organització. Els grups bandes participants en seran degudament informats. 

 • Els grups i bandes finalistes es comprometen autoritzar l’organitzacióo qualsevol mitjà de comunicació, a documentar gràficament i a enregistrar un mínim de 15 minuts de l’actuació. 

 • Els grups i bandes finalistes es comprometen acceptar les condicions tècniques d’espai que proposa el Centre Cívic i a assistir a la reunió tècnica prèvia a la mostra que tindrà lloc el dimecres 29  de maig a les 19h 

 • En cap cas es pagaran dietes, desplaçament, material ni hi haurà cap retribució econòmica. La participació a l’Estrena’t suposa l’acceptació plena d’aquestes bases. 

 

Compartir