El Vaixell, Espai de Petita Infància
Infants de 3 mesos a 3 anys

QUÈ ÉS?
És un projecte per a la petita infància, de 3 mesos a 3 anys, que ofereix un espai acollidor i tranquil per enfortir el vincle entre l’adult i l’infant. És un punt de trobada de mares i pares que vulguin compartir les seves experiències sobre la criança del seu fill o filla. També és un espai pensat perquè els infants facin les seves primeres descobertes.
En funció de l’etapa madurativa de l’infant hi ha dos grups:
Grup de gatejants i caminants
Dimarts de 10.15a 12.15 h
Dimecres de 16 a 18 h
Dijous de 10.15a 12.15 h
Grup de nadons (A partir de 4 mesos fins a gateig)
Dimecres de 10.15a 12.15 h
Inscripcions obertes    
Inici del tercer trimestre: dimarts 6 d’abril del 2021
 
EL PREU
El carnet és trimestral (d’Octubre a Desembre) i té un cost de 26,40 € i equival a 11 sessions.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRICULACIÓ:
- Full d’inscripció (cal omplir i signar tots els apartats). 
- Fotocòpia de la targeta sanitària (CatSalut o mútua)
- Fotocòpia del DNI/Passaport de la mare/pare o tutor/a legal
- Declaració responsable firmada
La inscripció no es considera vàlida fins que no s’hagi entregat tota la documentació i s’hagi fet el pagament del carnet.
NORMATIVA DE L’ACTIVITAT (Consultar document adjunt)

Per a més informació, adreceu-vos al punt d’informació del Casal infantil La Sedeta.
Dilluns, Dimarts, Dimecres i Dijous de 10 a 14 h i /o de 17.30 a 19 h(amb cita prèvia).
Correu: casalinfantil@sedeta.com 
Telèfon: 647 618 814 (Laura)
Instagram: @cilasedeta

Espai de petita infància, El Vaixell:

 

Espai de criança per a famílies amb infants de 0 a 3 anys.

 

Grup de gatejants i caminants:

 

Dimarts de 10.15a 12.15 h

 

Dimecres de 16 a 18 h

 

Dijous de 10.15a 12.15 h

 

Grup de nadons (A partir de 4 mesos fins a gateig)

 

Dimecres de 10.15a 12.15 h

 

Inscripcions obertes    

 

Inici del tercer trimestre: dimarts 6 d’abril del 2021

Compartir