El Vaixell: Espai de Petita Infància
Infants de 3 mesos a 3 anys

QUÈ ÉS?
És un projecte per a famílies amb infants de 3 mesos a 3 anys, que ofereix un espai acollidor i tranquil per enfortir el vincle entre l’adult i l’infant. És un punt de trobada de mares i pares que vulguin compartir les seves experiències sobre la criança del seu fill o filla a un espai dissenyat pels més petits on puguin fer les seves primeres descobertes.
En funció de l’etapa madurativa de l'infant hi ha dos grups:
Grup nadons: És un grup específic per a nadons no caminants i/o que no es desplacen. Es demana portar una tela o manteta per estirar el nadó a terra. (A partir de 3 mesos)
  • Dimecres de 10:15h a 12:15 h, preu 23.76€
Grup caminants o gatejants: És un grup per a bebès i infants que ja es desplacen.
  • Dilluns i dimarts de 10:15h a 12:15 h, preu 26.40 €
  • Dimecres tarda de 16 a 18 h, preu 23.76 €
  • Dijous matí de 10:15 a 12:15 h, preu 23.76 €
RENOVACIONS

A partir del 29 novembre al 5 de desembre
INSCRIPCIONS
A partir de l'11 de desembre.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
- Fotocòpia del DNI/ NIE/ Passaport de la mare/pare o tutor/a legal
La inscripció no es considera vàlida fins que no s’hagi entregat tota la documentació i s’hagi fet el pagament del trimestre.
PREUS
Preu espai petita infància el Vaixel: 2,64€/sessió

Compartir