El Vaixell, Espai de Petita Infància
Infants de 3 mesos a 3 anys

QUÈ ÉS?
És un projecte per a la petita infància, de 3 mesos a 3 anys, que ofereix un espai acollidor i tranquil per enfortir el vincle entre l’adult i l’infant. És un punt de trobada de mares i pares que vulguin compartir les seves experiències sobre la criança del seu fill o filla. També és un espai pensat perquè els infants facin les seves primeres descobertes.
En funció de l’etapa madurativa de l’infant hi ha dos grups:
Grup de nadons: És un grup específic per a bebès no caminants i/o que no es desplacen. Es demana portar una tela o manteta per estirar el nadó al terra.
 • Dimecres de 10.15 a 12.15 h
Grup caminants i gatejants: És un grup per a bebès i infants que ja es desplacen.
 • Dilluns de 10.15 a 12.15 h 
 • Dimarts de 10.15 a 12.15 h
 • Dimecres de 16 a 18 h
 • Dijous de 10.15 a 12.15 h

 

EL PREU
El carnet de soci té un preu de 24 € i dóna dret a fer ús de l’espai durant 10 sessions. Les sessions es van descomptant del carnet progressivament fins a exhaurir la seva totalitat. Passades les 10 sessions es pot renovar el carnet tantes vegades com es desitgi.
 
L’ASSISTÈNCIA
L’assistència és lliure però, per tal de consolidar el grup i els vincles entre els participants, es recomana un mínim compromís d’assistència i regularitat.
Els usuaris del grup caminants poden triar entre dimarts, dimecres o tots dos dies.
L’entrada a l’activitat és “relaxada”, cada família s’incorpora, dins de l’horari establert, quan ho consideri oportú per el seu fill/a. Tot i així, es demana la màxima puntualitat possible.
Quan la sala ha arribat al màxim del seu aforament no es permetrà l’entrada a l’activitat encara que restin sessions al carnet de soci.
El carnet és individual per a les famílies i caduca a finals de juny de 2019.
Per a més informació, adreceu-vos al Casal de La Sedeta de dilluns a divendres d'11.30 a 13.30 h (amb cita previa) i de 17.30 a 19 h.

 

Documentació necessària per a la matriculació:
- Full d’inscripció (cal omplir i signar tots els apartats). MIRAR L'ANNEX
- Fotocòpia de la targeta sanitària (CatSalut o mútua)
- Fotocòpia del DNI/Passaport de la mare/pare o tutor/a legal
La inscripció no es considera vàlida fins que no s’hagi entregat tota la documentació i s’hagi fet el pagament del carnet.
 
NORMATIVA DE L’ACTIVITAT
 • Cal seguir les indicacions de l’equip educatiu; respectar els horaris establerts, participar activament de les activitats i contribuir al bon desenvolupament d’aquestes.
 • Es prega no fer ús de telèfons mòbils a dins de la sala o, en cas de necessitat, que sigui el mínim de temps imprescindible.
 • Cal respectar les normes bàsiques de convivència grupal i tenir cura del seu propi fill o filla.
 • Cal respectar l’equipament i materials que s’utilitzen durant l’activitat.
 • És necessari demanar permís per fer servir qualsevol material de la sala que no estigui a l’abast dels infants.
 • Per tal d’afavorir un ambient relaxat es prega fer servir un to de veu suau i proper.
 • Està permès portar menjar, però demanem que es mantingui allunyat de la zona de joc per facilitar la higiene i evitar problemes derivats d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
 • En cas que s’incompleixi un d’aquests punts, els i les organitzadores es reserven el dret d’expulsió del/la participant. En cas d’expulsió no es retornarà l’import del carnet.
 • Els i les organitzadores no es fan responsables de la pèrdua o deteriorament d’objectes personals.
Per més informació: casalinfantil@sedeta.com o al 647.618.814
Per més informació: casalinfantil@sedeta.com o al 647 618 814

Compartir