El Vaixell, Espai de Petita Infància
Infants de 3 mesos a 3 anys

QUÈ ÉS?
És un projecte per a la petita infància, de 3 mesos a 3 anys, que ofereix un espai acollidor i tranquil per enfortir el vincle entre l’adult i l’infant. És un punt de trobada de mares i pares que vulguin compartir les seves experiències sobre la criança del seu fill o filla. També és un espai pensat perquè els infants facin les seves primeres descobertes.
En funció de l’etapa madurativa de l’infant hi ha dos grups:
Grup de nadons: És un grup específic per a bebès no caminants i/o que no es desplacen (a partir de 3 mesos). Es demana portar una tela o manteta per estirar el nadó a terra.
Horari i grups:  Dimecres matí de 10:15 a 12:15 h
Grup caminants i gatejants: És un grup per a bebès i infants que ja es desplacen
Horari i grups:
Dilluns de 10:15 a 12:15h
Dimarts 10:15 a 12:15 h
Dimecres 16 a 18 h
Dijous de 10:15 a 12:15 h
EL PREU
El carnet és trimestral (d’Octubre a Desembre) i té un cost de 26,40 € i equival a 11 sessions.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRICULACIÓ:
- Full d’inscripció (cal omplir i signar tots els apartats). 
- Fotocòpia de la targeta sanitària (CatSalut o mútua)
- Fotocòpia del DNI/Passaport de la mare/pare o tutor/a legal
- Declaració responsable firmada
La inscripció no es considera vàlida fins que no s’hagi entregat tota la documentació i s’hagi fet el pagament del carnet.
NORMATIVA DE L’ACTIVITAT (Consultar document adjunt)
Per més informació: Dilluns, Dimarts, Dimecres i Dijous d’10 a 13 h i de 17.30 a 19 h. Divendres de 17.30 a 19 h (cal demanar cita prèvia)
Correu: casalinfantil@sedeta.com 
Telèfon: 647 618 814 (Laura)
Instagram: @cilasedeta

Per més informació: Dilluns, Dimarts, Dimecres i Dijous d’10h a 13h i de 17.30 a 19h. Divendres de 17.30 a 19 h (cal demanar cita prèvia)

Correu: casalinfantil@sedeta.com 

Telèfon: 647 618 814 (Laura)

Instagram: @cilasedeta

Compartir