El Vaixell, Espai de Petita Infància
Infants de 3 mesos a 3 anys

QUÈ ÉS?
És un projecte per a famílies amb infants de 3 mesos a 3 anys, que ofereix un espai acollidor i tranquil per enfortir el vincle entre l’adult i l’infant. És un punt de trobada de mares i pares que vulguin compartir les seves experiències sobre la criança del seu fill o filla a un espai dissenyat pels més petits on puguin fer les seves primeres descobertes.
En funció de l’etapa madurativa de l’infant hi ha dos grups:
Grup de gatejants i caminants (infants que ja es desplacen)
Dimarts de 10.15 a 12.15 h
Dimecres de 16 a 18 h
Dijous de 10.15 a 12.15 h
Grup de nadons (A partir de 4 mesos fins a gateig)
Dimecres de 10.15 a 12.15 h
INSCRIPCIONS 
Renovació de plaça antics usuaris: Dilluns 13 de setembre de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Inscripcions nous usuaris:
A partir del 15 de setembre de 10 a 13 h i de 16 a 19h fins a exhaurir places.
Inici trimestre:
Dilluns 20 de setembre
 
EL PREU
El carnet és trimestral i té un cost de 26,40 € que equival a 11 sessions.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRICULACIÓ:
- Full d’inscripció (document adjunt).
- Fotocòpia del DNI/Passaport de la mare/pare o tutor/a legal
La inscripció no es considera vàlida fins que no s’hagi entregat tota la documentació i s’hagi fet el pagament del trimestre.
PODEU CONSULTAR LA NORMATIVA I LA FITXA D'INSCRIPCIÓ EN ELS DOCUMENTS ADJUNTS 

Per a més informació, adreceu-vos al punt d’informació del Casal infantil La Sedeta.
De dilluns a dijous d'11.30 a 13.30 h i /o de 17.30 a 19 h (amb cita prèvia).
Correu: casalinfantil@sedeta.com 
Telèfon: 647 618 814 (Laura)
Instagram: @cilasedeta
És un projecte per a famílies amb infants de 3 mesos a 3 anys, que ofereix un espai acollidor i tranquil per enfortir el vincle entre l’adult i l’infant. És un punt de trobada de mares i pares que vulguin compartir les seves experiències sobre la criança del seu fill o filla a un espai dissenyat pels més petits on puguin fer les seves primeres descobertes.

Compartir