Activitats socials

MISSA DE DIFUNTS
Data a confirmar

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'ASSOCIACIÓ
Dimarts 3 de novembre, a les 11.30h

COL·LABORACIÓ AMB EL PROJECTE RADARS
Informació: T. 93 619 73 11 (Serveis Socials)
Destinataris: persones grans de 85 anys que viuen soles o acompanyades d’altres de més de 65 anys i que estan amb risc d’aïllament social.
   

Compartir