Casal infantil
De 4 a 12 anys

CASAL INFANTIL
Espai de lleure educatiu per a infants de 4 a 12 anys. El casal és un lloc de confiança on els infants poden jugar mentre es treballa de forma transversal en valors per desenvolupar actituds positives i de convivència entre els infants i l’entorn. Les propostes són molt variades; manualitats, jocs de taula, teatre, moviment, narració de contes, balls o cançons.
Inscripcions obertes 

HORARIS I PREUS

De dilluns a dijous de 16.30 a 19.30 h
1 dia a la setmana 17.62 €
2 dies a la setmana 26.08 €
3 dies a la setmana 35.03 €
4 dies a la setmana 43.96 €
Tiques d'1 dia 3.42 €
Abonament de 10 sessions 26.40 €
Abonament de 5 sessions 13.20 €

DOCUMENTACIÓ
- Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de la mare/pare o tutor/a
- Fotocòpia de la Targeta Sanitària
- Fotocòpia del carnet de vacunació
- Fitxa d'inscripció
Contacte casalinfantil@sedeta.cat

Compartir