BARCELONA WIFI

Posem a disposició dels ciutadans la xarxa WIFI pública d'ús lliure per a tothom que vingui al Centre Cívic, tant amb l'ordinador com amb el telèfon intel·ligent (smartphone).

 

Què és Barcelona WIFI?

Compartir