MICROCOMISSARIATS

Podeu estar al corrent de les convocatòries inscrivint-vos al butlletí de microcomissariats o bé consultant el web www.microcomissariats.art 

Microcomissariats és un projecte que emmarca les 3 exposicions de producció pròpia del centre cívic en una mateixa directriu: el comissariat emergent.

Barcelona ofereix molt poques oportunitats per a poder tenir un primer contacte amb el comissariat artístic i cultural. És difícil per curadors/es novells poder tenir una primera experiència més enllà del seu entorn immediat, especialment per mostrar la seva creació a un públic general. Fruit d’aquesta necessitat neix Microcomissariats, un cicle que engloba 3 projectes de comissariat emergent: Projecte Pankhurst, Projecte H i Mirada Pilot.

  • Projecte Pankhurst és un projecte expositiu en el marc de les reivindicacions de Dia de la Dona. El nom commemora a una de les impulsores més destacades del moviment sufragista, Emmeline Pankhurst. Amb un enfocament lliure curadorial, les exposicions del projecte tracten temàtiques relatives a la celebració del 8M. 
  • Projecte H és un projecte expositiu de temàtica històrico-social centrada en el barri d’Horta.
  • Mirada Pilot és un projecte per produir una exposició en la que un/a comissari/a novell fa la seva primera exposició col·lectiva generant un discurs a través de la selecció d’algunes obres exposades al Festival d’Art Jove Stripart. www.stripart.cat

Compartir