PRIMERA ESCENA: LA INCUBADORA PER A RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES
Del 15 de maig al 15 de juny

15/05/2023 > 15/06/2023

Primera Escena és un espai  dirigit a artistes i agents culturals de qualsevol disciplina (arts visuals i plàstiques, arts escèniques i arts en viu, música i art sonor, cinema i audiovisual, transmèdia, literatura, entre d’altres), ja siguin persones individuals,  companyies, associacions, cooperatives o similars.  Cal que a títol individual o col·lectiu tinguin un projecte (se’n prioritzaran els adreçats al públic familiar) i estiguin disposats a mostrar el seu procés de treball. Les residències seran gratuïtes, comptaran amb la cessió d’espais i tindran una durada d’entre un mes i un any.

 

CONDICIONS

 • Espai d’assaig: cada companyia podrà accedir a un espai d’assaig en els dies i horaris acordats prèviament entre la companyia i l’organització, i també a l’ús de la seva infraestructura (altaveus, wifi, etc.).

 • L’organització designarà els espais i horaris d’assaig en funció de les necessitats de cada projecte i de les possibilitats del Centre d’acord a la seva programació.

 • El Centre Cívic valorarà la possibilitat de cedir espai de magatzem per a cada projecte.

 • Contraprestació: una vegada finalitzada la residència, les companyies es comprometen a fer una contraprestació al Centre, sigui en format d’espectacle o de taller. El format serà acordat prèviament entre la companyia i l’organització.

 • Suport en la comunicació: des de Matas i Ramis es farà difusió de la peça a través de mailing, web, xarxes socials i tots els elements que el Centre consideri necessaris.

 

COMPROMISOS DE LA COMPANYIA O COL·LECTIU

La companyia es compromet a: 

 • Afegir el nom del Centre Cívic Matas i Ramis i fer esment de la seva participació com a companyia resident, a tot el material gràfic i de comunicació, tant per a la funció de contraprestació com per a les futures representacions de la peça.

 • Facilitar el rider  tècnic amb un mínim de tres setmanes d’antelació a la representació de l’espectacle, així com una escaleta per al dia de la representació. Els artistes han d’adaptar el seu rider al material tècnic disponible del Centre.

 • Respectar la data i horaris acordats a l’escaleta tècnica organitzada pel dia de la presentació.

 

PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES

 • Cal enviar un correu a ccmatasiramis@bcn.cat amb la següent documentació: un dossier detallat del projecte afegint el contingut de la proposta, l’estat actual, els objectius i la finalitat de la residència, a més de fer menció a tots els aspectes que es considerin rellevants per a la seva valoració general. Cal afegir també el currículum dels integrants i de la companyia, tant si compta amb una trajectòria com si neix per a aquest projecte puntual.

 

ES VALORARÀ

 • Que la tècnica de l’espectacle sigui compatible amb l’espai i material de l’espai on es representarà l’espectacle o projecte.

 • Que el calendari d’assaigs sigui compatible amb les disponibilitats d’espais del Centre.

 

LLOC

 Centre Cívic Matas i Ramis

 C/ Feliu i Codina, 20. Barcelona

 Tel. 934072356 


On: Centre Cívic Matas i Ramis
Adreça: C/Feliu i Codina, 20

Telèfon: 934072356
Email: ccmatasiramis@bcn.cat

Compartir