CESSIÓ D'ESPAIS

El servei de cessió d'espai és un dels serveis bàsics dels Centres Cívics de la ciutat de Barcelona i del Districte de Sant Andreu i consisteix en la cessió i/o lloguer dels diferents espais que disposa l’equipament i el material tècnic a entitats, particulars, empreses i associacions, per a la realització de les seves activitats.

El Centre Cívic Navas  disposa d’un servei de cessió d’espais i ofereix  les infraestructures de què disposa per donar sortida a les diferents activitats que vulguis fer, com reunions, congressos, seminaris, cursos, activitats culturals, lúdiques i formatives, ja siguin propostes individuals o col·lectives, d'associacions i/o grups.

El Centre Cívic Navas disposa de:

  • 1 SALA POLIVALENT de 200 m2 amb una capacitat de 100 persones
  • 5 AULES TALLERS de 50 m2 amb una capacitat de 10 a 15 persones c/u
  • SALA REUNIONS de 10 m2 amb una capacitat de 10 persones
  • 1 CUINA de 50 m2 amb una capacitat de 15 persones

 

Us recomanem llegui la normativa de cessió d'espai del Centre Cívic Navas.

Podeu sol·licitar la cessió d'espai mitjançant el full de sol·licitud de cessió d'espai adjunt, omplir-ho i enviar-ho a ccnavas@bcn.cat per a que us puguem fer el pressupost acurat a les vostres necessitats.

 

 

Compartir