INSCRIPCIONS ONLINE

La inscripció per als tallers, seminaris i itineraris del proper trimestre 2020 serà ONLINE.

 

Únicament podran fer la inscripció presencial aquelles persones que hagin s'inscriguin amb descompte: persones en situació d'atur i discapacitat. Hauran de portar tota la documentació en el moment de fer la inscripció.

 

INFORMACIÓ INSCRIPCIONS TRIMESTRE OCTUBRE-DESEMBRE 2020

 

A causa de la situació excepcional que estem vivint amb la covid19, hem adaptat les activitats del Centre a la nova situació.

Aquesta adaptació, comporta la reducció del nombre d’activitats i del nombre de places en cadascuna d’elles, per tal de garantir les mesures establertes per les autoritats sanitàries.

 

Per aquests motius, la inscripció als tallers, seminaris i itineraris d’aquest trimestre Octubre-Desembre 2020 es faran de la següent forma:

 

DEL 9 AL 12  DE SETEMBRE

 • Prioritat per als usuaris/àries inscrits/es al trimestre Abril-Juny 2020.
 • La inscripció serà ONLINE. Cal estar registrat/a com a usuari/ària del centre a la web. A partir de les 9.30 h.
 • Les inscripcions presencials són exclusivament per a les persones amb descompte que hauran de presentar la documentació en el moment de fer la inscripció. De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h i de 16 a 20 h.
 • La inscripció serà per ordre i fins esgotar les places de l’activitat.
 • RECORDEU QUE L’AFORAMENT SERÁ MÉS REDUÏTi per tant no hi haurà les mateixes places que hi havia al trimestre Abril-Juny.

 

DEL 14 AL 26 DE SETEMBRE

 • Inscripcions OBERTES A TOTHOM.
 • La inscripció serà ONLINE. Cal estar registrat/a com a usuari/ària del centre a la web. A partir de les 9.30 h.
 • Les inscripcions presencials són exclusivament per a les persones amb descompte que hauran de presentar la documentació en el moment de fer la inscripció. De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h i de 16 a 20 h.
 • La inscripció serà per ordre i fins esgotar les places de l’activitat.

 

TIPOLOGIA D'ACTIVITATS TRIMESTRE OCTUBRE-DESEMBRE 2020

 

FORMAT: HÍBRID PRESENCIAL I ONLINE

 • Aquest trimestre, es prioritzarà la formació presencial però, si per motius sanitaris el centre ha de tancar i no pot obrir, s’oferirà la mateixa activitat online, sempre que sigui possible. Aquestes activitats estan senyalitzades.
 • En aquestes activitats híbrides, s’oferirà una sessió més de les habituals per tal d’explicar la metodologia a seguir en format online, si es donés el cas.
 • Així, en cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament)  aquesta activitat s’adaptarà per a que pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment.
 • Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la que es continuarà oferint l’activitat.​​

FORMAT: PRESENCIAL

 • Activitat que s’ofereix en format presencial.

 

FORMAT: ONLINE

 • Activitat que s’ofereixen en format online

 

 

MESURES COVID CENTRE CÍVIC NAVAS

 

A continuació es detalla el protocol del Centre Cívic Navas pel que fa a la prevenció amb motiu de la covid19 i també les mesures individuals que hauran de seguir les persones que assisteixin a les activitats del centre.

 

El CC Navas seguirà els següents protocols sempre d’acord amb la normativa vigent:

 • Desinfecció diària de tots els espais.
 • A l’entrada del centre i a cada aula hi haurà dispensador de gel hidroalcohòlic.
 • L’aforament i la disposició del seients compliran les distàncies de seguretat requerides.
 • L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada i sota control del personal del centre per garantir la distància de seguretat.
 • Als espais no es facilitarà cap material en paper. La informació estarà únicament disponible en línia.
 • A tots els espais on sigui necessari s’habilitaran diferents horaris per tal de no produir aglomeracions de persones.

 

Mesures individuals:

 • Recorda que a tots el espais del CC Navas cal mantenir una distància de seguretat entre persones de 1.5-2 metres.
 • L’ús de la mascareta és obligatori.
 • L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada. Caldrà seguir sempre les senyalitzacions i indicacions del personal del CC Navas.
 • Si penses que pots tenir símptomes del covid-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat del virus, queda’t a casa i informa’ns. Segur que tenim l’oportunitat de retrobar-nos ben aviat.

Compartir