INSCRIPCIONS PROGRAMACIÓ PERÍODE ABRIL-JUNY 2022
Inici activitats: a partir del 19 d'abril de 2022

pixabay.com

Consulteu programa

14/03/2022 > 13/04/2022
Preu: Consulteu programa

INFORMACIÓ INSCRIPCIONS

A causa de la situació excepcional que estem vivint amb la Covid19, hem adaptat les activitats del centre a la nova situació per tal de garantir les mesures establertes per les autoritats sanitàries. En funció de la normativa vigent actualitzarem el nombre de places i activitats.

La inscripció als tallers, seminaris i itineraris d’aquest trimestre Abril-Juny 2022 es faran de la següent forma:

 

DEL 14 AL 26 DE MARÇ

RENOVACIONS: PREFERÈNCIA INSCRITS GENER-MARÇ 2022

 • Inscripcions ONLINE.
 • A partir de les 9.30 h del dilluns, 7 de març tant per les inscripcions web com per les presencials.
 • Les inscripcions presencials al centre seranEXCLUSIVAMENT per a persones amb descomptes: de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h i de 16 a 20 h, caldrà aportar tota la documentació en el moment de la inscripció.

 

DEL 28 DE MARÇ AL 13 D’ABRIL

OBERTES A TOTHOM

 • Inscripcions ONLINE.
 • A partir de les 9.30 h del dilluns, 28 de març tant per les inscripcions web com per les presencials.
 • Les inscripcions presencials al centre seranEXCLUSIVAMENT per a persones amb descomptes: de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h i de 16 a 20 h, caldrà aportar tota la documentació en el moment de la inscripció.

 

NOTA IMPORTANT:

 • Les inscripcions als tallers restaran obertes fins al 30 d'abril.
 • Les inscripcions als seminaris i itineraris restaran oberts fins a la data de l'activitat.

 

TIPOLOGIA D'ACTIVITATS PERÍODE ABRIL-JUNY 2022

 

FORMAT: HÍBRID PRESENCIAL I ONLINE

 • Activitat presencial que es pot adaptar a format online en cas de que les autoritats sanitàries així ho indiquin amb el mateix horari i professorat. Es prioritzarà la formació presencial però, si per motius sanitaris el centre ha de tancar i no pot obrir, s’oferirà la mateixa activitat online. Aquestes activitats estan senyalitzades amb el format híbrid presencial i online.
 • Així, en cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament)  aquesta activitat s’adaptarà per a que pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment.
 • La plataforma de cursos virtual serà Zoom i se’ls hi facilitarà l’enllaç a través del correu electrònic.
 • És necessari tenir accés a equipament informàtic (ordinador, portàtil, tauleta, mòbil, etc.) amb connectivitat a internet i una adreça de correu electrònic per poder seguir el treball telemàti

FORMAT: PRESENCIAL

 • Activitat que s’ofereix exclusivament en format presencial.
 • Així, en cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament)  aquesta activitat s'ajornarà i es recuperarien les classes no realitzades. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions ajornades ja que es realitzaran en quan sigui possible.

 

MESURES COVID CENTRE CÍVIC NAVAS

A continuació es detalla el protocol del Centre Cívic Navas pel que fa a la prevenció amb motiu de la covid-19 i també les mesures individuals que hauran de seguir les persones que assisteixin a les activitats del centre.

El CC Navas seguirà els següents protocols sempre d’acord amb la normativa vigent:

 • Desinfecció diària de tots els espais.
 • A l’entrada del centre i a cada aula hi haurà dispensador de gel hidroalcohòlic.
 • L’aforament i la disposició del seients compliran les distàncies de seguretat requerides per les autoritats sanitaries en el moment.
 • Als espais no es facilitarà cap material en paper. La informació estarà únicament disponible en línia.

Mesures individuals:

 • Recomanem en tots el espais del CC Navas mantenir una distància de seguretat entre persones, segons indicacions sanitaries.
 • L’ús de la mascareta és obligatori.
 • L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada. Caldrà seguir sempre les senyalitzacions i indicacions del personal del CC Navas.
 • Si penses que pots tenir símptomes del covid-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat del virus, queda’t a casa i informa’ns. Segur que tenim l’oportunitat de retrobar-nos ben aviat.

  

INFORMACIÓ GENERAL INSCRIPCIONS

               

QUÈ

Per inscriure’t als TALLERS, SEMINARIS I ITINERARIS DEL PERÍODE ABRIL-JUNY 2022.

 

ON:

 • ONLINE a través de la web CCNAVAS.CAT (Cal estar registrat com a usuari/ària online Registra't)
 • La inscripció PRESENCIAL és exclusivament per aqueres persones que tinguin descompte (persones en situació d'atur o discapacitat). Han de presentar tota la documentació en el moment de fer la inscripció. Sense cap documentació no es farà la inscripció.

 

QUAN: 

 • RENOVACIONS: Del 14 al 26 de març.
 • NOVES INSCRIPCIONS OBERTES A TOTHOM: Del 28 de març al 13 d'abril. 
 • Als seminaris i itineraris es pot inscriure fins a 1 setmana abans de la data marcada per l'activitat, sempre i quan hi hagi plaça.

 

HORARI:

 • ONLINE a partir de les 9.30 h. 
 • PRESENCIALMENT: de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h i de 16 a 20 h. 

 

PAGAMENT:

 • ONLINE  el pagament s’ha de fer amb targeta.
 • PRESENCIALMENT el pagament pot fer-se amb imposició bancària o amb targeta. (NO s'acceptaran diners en efectiu)

 

DESCOMPTE

Les persones en situació d’atur i les persones amb discapacitat superior al 33 % que s’acullin al descompte per a un taller, han de fer la inscripció presencialment, en el període establert per aquests descomptes (del 14 de març al 13 d'abril) i han de portar tota la documentació en el moment de fer la inscripció.

 

A) Persones en situació d'atur: certificat empadronament de l’Ajuntament de Barcelona i el darrer DARDO o el certificat de vida laboral, tot ha de ser actualitzat.

B) Persones amb discapacitat: certificat empadronament de l’Ajuntament de Barcelona i còpia de la targeta de discapacitat.

 

Sense cap documentació no s’aplicarà aquest descompte i si manca alguna documentació, l’han de portar abans del dinecres, 13 d'abril. A partir d’aquesta data, no s’accepten més inscripcions amb aquests descomptes. El descompte només és aplicable a un taller al període Abril-Juny 2022, sempre que hi hagi places disponibles (no inclou seminaris, itineraris ni els intensius de juliol) i no te caràcter retroactiu.

 

NORMATIVA ESPECÍFICA DELS SEMINARIS I ITINERARIS

 • Cal registrar-se com a usuari/ària del Centre.
 • Cal fer la inscripció online o presencial per cadascun dels seminaris i itineraris.
 • A partir de 7 dies abans de la data d’inici del seminari, no es retornaran els diners de la inscripció, en tots els casos.
 • L’import de la inscripció només serà retornat si l’organització anul·la el seminari per no arribar al mínim de places establertes.
 • En els itineraris és imprescindible facilitar un número de telèfon mòbil per a poder posar-se en contacte.
 • En els itineraris el dia de la sortida es pot veure modificat, en funció de la previsió meteorològica.

 

NORMATIVA ESPECÍFICA INSCRIPCIONS ONLINE:

 • Les inscripcions podran efectuar-se a través de la pàgina: ccnavas.cat INSCRIPCIONS
 • Per a totes les activitats les places són limitades.
 • Les inscripcions són nominals. Cal estar registrat/ada com a usuari/ària de l’equipament.
 • Cada persona podrà fer un màxim de quatre inscripcions per sessió.

 

 

 

 

X
X

On: CCNavas
Adreça: Ptge. Dr. Torent, 1

Inici d'inscripció: 28/03/2022

Compartir