Documentació tallers

En cas de realitzar la inscripció dels tallers en línia cal que empleneu la documentació corresponent per a cada tipus de taller i ens l'envieu a cccasagroga@qsl.cat abans de l'inici de la primera sessió.

A continuació us especifiquem la documentació necessària depenent del tipus de taller

 

Inscripcions als tallers per a adults

Documentació tallers per a adults:

 

 

Inscripcions als tallers per a infants, adolescents i joves

Les inscripcions en línia dels menors d'edat s'han de fer a nom del pare, mare o tutor responsable del menor.

Documentació tallers per a infants:

 

 

Compartir