Cens comercial 2019

Content groups
Content 2

Sabies que a Barcelona hi ha actualment 61.558 establiments que tenen una activitat econòmica vigent en planta baixa? D'aquests, n'hi ha 55.400 que són comerços i serveis comercials i, els 6.148 restants, tenen usos administratius, industrials o d'equipament. Així ho quantifica el darrer cens d'activitats econòmiques en planta baixa que realitza periòdicament l'Ajuntament de Barcelona.

L'informe, que és un instrument essencial per conèixer com batega el teixit comercial de la ciutat, apunta també que Barcelona té un 2,15% més de comerços i serveis actius que el 2016; que els accelerats canvis d'hàbits dels consumidors i consumidores estan fent evolucionar ràpidament els comerços; i que les botigues emergents i hiperespecialitzades estan guanyant terreny. Dades com aquestes permeten tenir una radiografia molt valuosa del sector comercial barceloní.

Què és un cens de locals?

El cens de locals és un instrument imprescindible per a la diagnosi, la sistematització d’indicadors, la presa de decisions i l’avaluació de polítiques públiques sobre el sector. Permet quantificar els comerços actius en planta baixa, classificar-los pel tipus de servei que ofereix a la ciutadania i comprovar-ne la seva evolució districte per districte, entre d'altres. A més, les campanyes d'actualització censal, que a Barcelona s'han realitzat els anys 2014, 2016 i 2019, s'acompanyen sempre d'un informe que analitza la informació recollida i l'avalua en clau crítica.

Per què és important realitzar-lo?

En una ciutat com Barcelona, el comerç és el gran motor que fa moure l’economia, però també una peça clau que ajuda a definir la fesomia dels barris: de la configuració del teixit comercial en depèn directament la qualitat de vida de la ciutadania. És per això que l’Ajuntament de Barcelona realitza periòdicament un cens d’activitats econòmiques en planta baixa per tal de conèixer des d’una perspectiva quantitativa com batega el teixit comercial de la ciutat.

Content groups
Content 3

Indicadors principals

Una densitat comercial elevada
Una rotació comercial estable
Una ciutat amb els locals ben aprofitats
Una ciutat amb un teixit comercial divers
Barcelona tй set models comercials que n'enriqueixen l'oferta
Content groups
Content 4

Resultats principals

Una gran riquesa comercial reflex dels districtes i els barris

 

Els resultats obtinguts a partir de l'anàlisi de les dades recopilades i la comparació amb la campanya anterior (2016) apunten a una estabilitat tant dels formats comercials (a peu de carrer, mercat, centres i galeries comercials) com de la distribució per sectors, en un marc en què ha crescut el nombre d'establiments en actiu fins als 61.558. L’activitat comercial també puja en la majoria dels districtes. 

Puja l'activitat, baixen els locals buits

Enguany hi ha prop de 12.933 comerços i serveis actius més, és a dir, s’ha produït un augment del 2,15 % respecte a les dades equivalents de 2016. Aquesta tendència a l’alça s’ha d’interpretar dins del marc de les millores introduïdes al cens de 2019 en pro de la cobertura general de tota la ciutat i la precisió més gran del treball de camp.  Actualment, només el 4 % dels locals estan buits.

Estructura comercial: cinc grans grups d’activitats en planta baixa

Amb més de 60.000 locals actius i gairebé 4 establiments per cada 100 habitants, Barcelona té un teixit comercial que garanteix l’oferta necessària per a la ciutadania. Així, un de cada tres establiments es dedica a serveis diversos (36,2 %) mentre que els establiments de comerç no alimentari (22,8 %) i els serveis de restauració (18,2%) representen un de cada cinc establiments. Aproximadament un de cada deu comerços és alimentari (12 %). Aquesta estructura es manté estable des de 2016.

Distribució del comerç al detall: un comerç al detall especialitzat

Dins del sector del comerç al detall, gairebé el 60 % dels establiments (exactament 12.770) corresponen a comerç quotidià alimentari i botigues d’equipament personal, amb un percentatge del 35,7 % i 22,3 % respectivament. Aproximadament un altre 20 % està compost per activitats de comerç quotidià no alimentari (2.692 establiments) i parament de la llar (2.421 establiments). La resta de categories, com l’oci i la cultura i l’automoció tenen una representativitat més petita. Existeix una bossa d’altres comerços al detall que conté activitats diverses i, per tant, difícils d’agrupar de manera homogènia com grans magatzems i hipermercats, maquinària, òptica i fotografia, souvenirs i basars. 

 

Distribució de serveis: cap a la comercialització dels serveis

Un grup divers representa gairebé el 40 % dels establiments de serveis actius en el qual s’inclouen aparcaments, serveis de transport, emmagatzematge, telecomunicacions, locutoris, serveis a les empreses i oficines, agències de viatges, perruqueries i centres d’estètica, tintoreries i arranjaments, veterinaris i mascotes i serveis socials. La restauració també té un pes destacat ja que restaurants, bars i serveis d’hoteleria sumen el 33,4 %. 

Els serveis relacionats amb l’ensenyament, la sanitat i la cultura i l’oci assoleixen aproximadament el 15% restant, mentre que els serveis financers i immobiliaris (amb el 3,72 % i el 2,84 % respectivament) acumulen gairebé un altre 6,5 %. Finalment, el 5 % restant són establiments destinats a reparacions i manteniment, neteja i producció.

Content groups
Content 3

Dades destacades

Comparativa 2016-2019
Comparativa 2016-2019
Estructura comercial
Dsitribució del comerç al detall
Distribució dels serveis
Content groups
Content 2

Co-finançat per: