Alumnat i professorat debaten i presenten propostes sobre com potenciar la participació estudiantil en els centres educatius

Una setantena d’alumnes van participar aquest 17 de novembre en la Jornada de Foment de la Participació de les Representants de l’Alumnat, organitzada conjuntament pel Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB) i el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB).

La jornada, celebrada a l’Espai Jove La Fontana, tenia l’objectiu de potenciar la participació estudiantil en els centres educatius de secundària de la ciutat i fer agafar consciència sobre la importància dels espais de participació de l’alumnat i sobre el fet que l’alumnat estigui format i tingui coneixements del que implica la representativitat i les estructures de participació dels centres.

Per fer la dinàmica, les persones participants es van dividir en diversos grups per conèixer les experiències d’altres alumnes o exalumnes que han exercit un càrrec de representació abordant temes com el rol que cal desenvolupar, l’organització entre l’alumnat, els espais de participació en l’institut o com participar més enllà del centre educatiu.

D’igual manera que es volia promoure la participació estudiantil, des de l’organització s’advoca també per una docència conscient i responsable que faciliti els processos participatius i acompanyi a l’alumnat en aquest procés de creixement, aprenentatge i implicació ciutadana amb la ciutat. Per això, en la jornada també es van celebrar dinàmiques dirigides al professorat, que va elaborar una diagnosi de les necessitats i propostes d’acció sobre com facilitar l’acompanyament i formació.

En la segona part de la jornada, alumnat i professorat va treballar conjuntament en grups per enfocar propostes i valorar-ne la seva viabilitat.

Compartiu aquest contingut