El CEMB proposa redefinir les zones educatives de la ciutat i reduir el nombre d’adscripcions de centres

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB) ha aprovat en el seu Plenari l’informe final de la Comissió de Treball de Mapa Escolar del curs 2020-2021. L’informe, que presenta propostes concretes de millora en aquesta temàtica, és el fruit de diverses reunions al llarg del curs passat on es va analitzar la planificació del mapa escolar des del punt de vista del sistema d’adscripcions i de la configuració de les zones educatives, abordant també les implicacions per la segregació escolar de l’alumnat.

La Comissió de Mapa Escolar estava formada per diferents professionals de tota la comunitat educativa i va comptar amb el suport de persones expertes en l’àmbit a través de la realització de presentacions temàtiques i participant en l’espai de debat.

Com a principals propostes que s’inclouen en l’informe, es demana revisar el model de zones educatives per tal de garantir en major mesura la cobertura de places i compensar de manera progressiva els dèficits i els superàvits de places escolars en els diferents barris de la ciutat.
Tenint en compte que, segons s’analitza en l’informe, la distribució de l’oferta de places condiciona els fluxos d’escolarització, es fa èmfasi en l’opció d’avançar cap a un equilibri més elevat en la distribució de places que limiti la mobilitat de l’alumnat en el procés d’escolarització i aposti per una escolarització de proximitat.

A la vegada, es demana delimitar les zones educatives en funció de criteris d’heterogeneïtat en la composició social, per exemple creant de zones educatives interbarris i interdistrictes, cosa que facilitaria el trencament de les dinàmiques socioculturals que sovint comporten els processos de segregació residencial.

Reduir els centres adscrits

Quant a les adscripcions, es proposa reduir el nombre mínim de centres que poden escollir les famílies, dels 12 actuals (6 de públics i 6 de concertats) a 6 (3 de públics i 3 de concertats), i fomentar que el nombre màxim sigui similar en les diferents zones educatives. També es demana que es configuri un sistema d’adscripcions heterogeni per tal de lluitar contra la segregació escolar, i es vetlli per garantir que tots els alumnes escolaritzats disposaran de plaça en un centre adscrit.

Entre d’altres mesures proposades en l’informe, destaquen la d’incrementar el nombre de places públiques, ajustar l’oferta de places per tal que la reserva no es tradueixi en un dèficit d’alumnat en els centres més segregats, reforçar la confiança en el sistema públic d’ensenyament a través de millores en els projectes educatius dels centres i fomentar la realització de portes obertes en clau col·laborativa destacant el discurs compartit a favor de l’equitat.

Compartiu aquest contingut