El Plenari del CEMB presenta un seguit de propostes en relació amb el càlcul de la complexitat i l’assignació de recursos dels centres educatius

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB) va celebrar aquest dimecres, 6 d’abril, a l’Institut Martí Pous un plenari ordinari en el qual es van tractar, entre d’altres temes, les conclusions de l’informe de la comissió de treball de centres de màxima complexitat, el debat sobre l’ús del català a l’escola i la reclamació de dotar de més recursos els centres educatius.

Després que en el Plenari d’octubre el CEMB s’adherís al manifest que van presentar les famílies en relació amb la complexitat dels centres educatius, aquesta qüestió s’ha anat treballant al llarg del curs en una comissió de treball específica que ha elaborat un seguit de propostes que properament s’elevaran a les administracions competents.

Entre el conjunt de propostes destaquen les que fan referència a la necessitat que el càlcul de la complexitat es realitzi amb dades actualitzades que tinguin en compte la trajectòria del centre i no només les dades d’un any en concret, i a la necessitat que es prevegin mesures correctives davant les modificacions sobrevingudes en la complexitat al llarg del curs. També es demana que no s’obviï la feina de detecció d’alumnat NESE que es realitza a la ciutat de Barcelona i que cal continuar millorant.

A més, es proposa avançar cap a un model que doti de més recursos els centres de més complexitat i estableixi criteris objectius i transparents per fixar la quantitat de recursos que s’assignen a cada centre educatiu. Més enllà del finançament, es demana potenciar l’estabilitat de les plantilles i la presència de professionals especialistes als centres i que la complexitat impliqui automàticament mesures d’escolarització equilibrada, com reduir ràtios, tancar grups o limitar les assignacions de matrícula viva.

Finalment, sobre el suport als centres i els seus entorns, se suggereix que es realitzi un acompanyament als centres en les transicions de classificació de complexitat per tal d’ajudar en l’adaptació del projecte al canvi pressupostari i que es repensi la complexitat des de la zona com a variable important i no tant des del centre, entre d’altres propostes.

L’ús del català a l’educació

En el Plenari també es va presentar el document L’ús del català a l’educació, aprovat pel Ple del Consell Escolar de Catalunya l’1 de febrer de 2022. El Consell, partint de la preocupació per la davallada de l’ús de la llengua catalana als centres, planteja realitzar una reflexió i anàlisi d’aquesta situació i un seguit de propostes per millorar-la, com ara potenciar la creació de continguts audiovisuals; revisar les legislacions, acreditacions, equivalències i polítiques lingüístiques; incrementar la consciència sociolingüística, la metodologia i la formació docent, i crear el Fòrum del Consell Escolar de Catalunya de la Llengua Catalana a l’Educació, per tal de fer un seguiment de la situació.

En el Plenari es van fer presents diverses vegades les reivindicacions de la comunitat docent de disposar de més recursos per als centres educatius i la necessitat que se’ls escolti i tingui en compte a l’hora de planificar estratègicament el sistema educatiu.

Compartiu aquest contingut