El CEMB demana més transparència en el procés de classificació de complexitat dels centres educatius

El Plenari del Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB) ha aprovat un manifest a petició de les famílies que demana que s’assignin més recursos per la lluita contra la segregació escolar i que el procés de classificació de complexitat dels centres educatius i de l’assignació de recursos sigui més transparent i participatiu.

Segons dades del Consorci d’Educació de Barcelona, en aquest curs 36 centres educatius de la ciutat han vist reduït el seu barem de complexitat i només 2 centres l’han augmentat, cosa que ha suposat una retallada important de recursos en la lluita contra la segregació a la ciutat de Barcelona.

A més, tal com es denuncia en el manifest, aquesta decisió s’ha pres en base a un estudi fet amb dades del curs 18-19, unes dades que consideren antiquades i que no reflecteixen la realitat actual després de la pandèmia.

És per això que en el text es demana una moratòria d’un mínim de dos anys per la decisió de la baixada de complexitat o, en el seu defecte, una garantia d’assignació de recursos equivalents als centres que han vist reduït el seu nivell de complexitat.

També es proposa que s’arribi a un nou model de distribució de recursos que posi la inclusió i la lluita contra la segregació al centre per garantir l’equitat educativa i que tingui en compte fonts de dades actualitzades permanentment i més ajustades a la situació real de l’alumnat i els centres.

Per últim, el manifest demana que el procés de classificació de complexitat dels centres educatius i de l’assignació de recursos sigui més transparent i compti amb la participació de la comunitat educativa.

Una de les quatre comissions de treball del CEMB que es posaran en marxa aquest mes de novembre tractarà precisament sobre els centres de màxima complexitat, analitzant a fons la problemàtica i elaborant un informe amb propostes de millora.

Primer Plenari del curs 2021-22

El debat sobre l’actualització de l’índex de complexitat en els centres de Barcelona ha centrat bona part del primer Plenari ordinari del CEMB en aquest curs. Celebrada aquest dimarts 26 d’octubre i presidida per primera vegada pel nou regidor d’Educació Pau González, la sessió ha abordat també les dades de l’inici del curs escolar a la ciutat i ha presentat i aprovat els informes de les comissions de treball de Mapa escolar i Barris educadors: expansió comunitària.

Compartiu aquest contingut