Informe de la sessió del 20 de febrer sobre el PAM educatiu

El document producte del debat entorn el PAM d’educació de Barcelona del dia 20 de febrer passat, ja es troba disponible a la web del CEMB i a la plataforma decidim.barcelona.

El podeu trobar en aquesta mateixa pàgina i al següent enllaç, a la secció de documents relacionats (al final de la pàgina):

La sessió es va organitzar amb la finalitat de debatre i fer noves aportacions als projectes i accions recollits al Pla d’Acció Municipal de Barcelona (PAM) en matèria d’Educació tenint com a referència els objectius previstos en ell.

Els àmbits temàtics de treball de la sessió coincidien amb els objectius previstos al PAM i l’afegit de dos més:

  • Avançar en l’equitat i l’educació inclusiva per reduir les desigualtats, la segregació i l’abandonament educatiu amb més inversió en centres públics coma equipaments de barri.
  • Millorar els diversos aprenentatges i el benestar dels infants i adolescents en centres de qualitat educativa equivalent.
  • Enfortir i diversificar els serveis d’educació i criança municipals per a la petita infància i les seves famílies.
  • Millorar i connectar les oportunitats educatives, culturals i de joc en barris educadors, més enllà del temps escolar i al llarg de la vida.
  • Desenvolupar el Pla de Ciència de la ciutat.
  • Potenciar l’etapa postobligatòria per reduir l’abandonament escolar i posar en valor la formació professional.
  • Potenciar les estructures participatives, implicant el conjunt de la comunitat educativa, per tal de millorar la qualitat educativa.

La sessió va constar d’una benvinguda institucional per part de la Comissionada d’Educació, d’una explicació del plantejament general del procés participatiu del PAM, de l’objectiu i dinàmica de la sessió i un posterior treball deliberatiu en grups de treball amb la posada en comú de diverses propostes.

La segona part de la sessió del procés participatiu es durà a terme tan aviat como sigui possible.

Compartiu aquest contingut