Proposta de dies festius de lliure disposició pel curs 2022-2023

En la sessió de constitució del Plenari del CEMB del 14 de juny de 2022 es va aprovar la proposta de dies festius de lliure disposició pel curs 2022-2023 que es detalla a continuació:

1r trimestre
Dilluns 31-10-22
Divendres 09-12-22

2n trimestre
Dilluns 20-02-23
Divendres 17-03-23

3r trimestre
Divendres 02-06-23

Compartiu aquest contingut