S’aprova l’informe sobre la Comissió de planificació de l’oferta de l'FP del Consell de la FP

El Plenari del Consell de la FP ha aprovat l’Informe final de la Comissió de treball “Adequar la planificació de l’oferta de formació professional a les necessitats de l’alumnat i del sistema productiu de la ciutat i l’àrea metropolitana”.

La comissió ha realitzat diverses sessions al llarg del curs convidant a persones expertes per tal d’abordar la temàtica i constatar la importància de l’etapa 16-18 en la trajectòria vital i formativa de l’alumnat.

En l’Informe es reflexiona sobre la necessitat de realitzar una aposta estratègica pels ensenyaments post-obligatoris a Barcelona que tingui en compte la dimensió metropolitana de la ciutat, entesa com un campus que atrau alumnat d’arreu del país. En aquesta línia es considera que cal obrir un debat entre els diferents actors i institucions per definir el model territorial de la FP i facilitar que es comparteixin recursos i instal·lacions entre els diferents centres educatius.

També entre les principals propostes que es recullen en l’Informe destaca la necessitat d’augmentar l’oferta d’FP pública i garantir que ningú es quedi sense plaça. Al mateix temps, es demana trobar un equilibri entre la demanda del mercat laboral i les vocacions dels i les joves i donar a conèixer i augmentar l’oferta formativa dels sectors emergents en l’àmbit metropolità.

Pel que fa a la inclusió i l’equitat, es proposa destinar més recursos humans i materials per atendre adequadament la diversitat de l’alumnat, concretant-ho en què, per exemple, a cada centre d’FP hi hagi almenys una figura especialista en el camp de la psicopedagogia. A més, també es demana potenciar l’oferta de cursos de post-obligatòria per a joves amb diversitat funcional, promoure les vocacions STEAM entre les dones joves i establir accions per treballar amb més profunditat la inserció laboral dels diversos col·lectius.

Per últim, sobre la millora de la FP en el seu conjunt, es considera necessari dur a terme accions per posar-la en valor i millorar-ne la imatge en el conjunt de la població, així com desplegar mesures d’acompanyament a les famílies i als docents de secundària en l’orientació de l’alumnat.

Compartiu aquest contingut