S'obre la convocatòria de renovació de les persones representants municipals als consells escolars de centres

Ja s’ha publicat la convocatòria i les bases que han de regir el procés núm. 277/2023. Assignar funcions de Representants Municipals als Consells Escolars en centres docents,a partir de la que es renovaran totes les representacions municipals als consells escolars de centre de la ciutat de Barcelona.

El o la representant municipal és la persona que l’Ajuntament de Barcelona designa per a representar-lo en el màxim òrgan de participació i governança del centres educatius, establint de vincle entre el centre i les administracions competents, a través del Consell Educatiu Municipal de Barcelona. La representació municipal contribueix a la millora de l’educació a la ciutat i a fer pròxim l’Ajuntament de Barcelona a la ciutadania.

El termini de presentació de candidatures és fins al 8 de novembre.

Podeu accedir al tràmit a través de la convocatòria oberta a l’intranet de l’Ajuntament.

Compartiu aquest contingut