Horts al terrat

Descripció: 

Els usuaris participants en el projecte reben formació en horticultura i els processos associats. El projecte incideix també en una formació emocional en aspectes com el treball relacional, la tolerància a la frustració quan no es compleixen les expectatives inicials, la satisfacció de presenciar tot un procés de creixement i donació d’aliments, etc.

El projecte preveu també compartir aquest aprenentatge amb altres col·lectius (infants, joves, gent gran, etc.) del territori. El vessant educatiu és un dels eixos principals del projecte i, per aquest motiu, es prenen les decisions partint dels interessos i les capacitats de les persones participants.

Problema al qual dona solució: 

L’Administració municipal té moltes terrats dels mateixos edificis municipals en desús. Es considera que poden ser espais aprofitables per crear horts de cultiu  amb la participació de persones amb discapacitat.

Objectius: 

El projecte s’inicia el 2016 a la seu de l’Àrea de Drets Socials (carrer València 344), que compta amb un terrat de grans dimensions sense cap funcionalitat específica. El projecte té una dimensió educativa (treball amb persones amb discapacitat), ambiental (reutilització i aprofitament d’espais), ciutadana (obertura d’un espai públic), innovadora (producció sostenible d’hortalisses) i social (els excedents del cultiu es donen a menjadors socials i banc d’aliments). Els objectius específics són:

 • Desenvolupar l’autonomia i l’aprenentatge de les persones amb discapacitat, destinatàries dels horts. Són persones adultes amb discapacitat intel·lectual i/o dificultats associades a la salut mental, que assisteixen a centres ocupacionals de Barcelona.
 • Promoure la creació d’horts accessibles per a persones amb discapacitat física o sensorial, i ampliar així la població diana participant en el projecte de l’hort al terrat.
 • Instal·lar el màxim nombre d’horts basat en tecnologia hidropònica en sacs de cultiu, reg per degoteig, fertirrigació i respectuós amb el medi ambient, a la coberta d’edificis municipals.
 • Aprofitar el espais comunitaris de l’Administració actualment en desús.
 • Ampliar la dimensió social en el moment en què es fa donació dels excedents del cultiu.
 • Ampliar els projectes d’horticultura en diferents fórmules (hort a terra, hort al terrat, hort amb taules...) i en diferents espais (espais de l’Administració, municipals, escoles bressol, escoles de primària) i adreçades a diferents col·lectius (infància, gent gran), centrant com a eix principal les persones amb discapacitat.
 • Ampliar el coneixement de quin és l’impacte social del projecte en relació a les persones amb discapacitat intel·lectual i amb trastorn mental que hi participen.
 • Difondre i compartir el projecte en congressos on l’interès sigui la millora de l’espai verd i la promoció social.
Accions principals: 

1a fase:

 • Recollida de demandes, necessitats i propostes detectades per part de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).
 • Plantejament inicial per dur a terme el projecte (on, quan, amb quines entitats, amb quins persones, etc.) i  acord amb l’ Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) per realitzar el disseny de l’hort, el seguiment tecnològic i la formació dels les participants, seguiment setmanal de l’evolució agrària i tecnològica i resolució de les incidències.

2a fase:

 • Concurs públic per a la selecció de les entitats participants (que treballen amb persones amb discapacitat, sense ànim de lucre i es prioritzen aquelles properes al lloc).
 • Signatura de conveni de col·laboració entre l’IMPD i les entitats adjudicatàries.
 • Formació dels educadors i educa­dores dels centres ocupacionals per iniciar el projecte en horticultura (3 hores setmanals).
 • La plantació i collita de les hor­talisses (seguint el calendari de plantació de cada espècie cultivada).
 • La formació a l’hort al terrat de les persones participants.

3a fase:

 • Avaluació i el seguiment trimestral amb els responsables de l’entitat.
 • Creació d’espais de coordinació entre els centres ocupacionals, referent IRTA i IMPD.
 • Difusió del projecte (premsa i tele­visió, web de l'IMPD, el correu electrònic i amb visites a l’hort al terrat amb professionals de l’horticultura, de l’àmbit social, docent i científic, etc.

4a fase:

 • Sensibilització: promoció de la participació de les persones amb discapacitat i la utilització dels espais comuns de l’Administració on està ubicat el personal municipal.
 • Difusió i expansió del projecte en d’altres espais de l’Administració susceptibles de replicar-lo.

5a fase:

 • Donació de l’excedent a entitats de caràcter social properes territori­alment: menjadors socials, banc d’aliments, etc.).

6a fase:

 • Encàrrecs de recerca científica so­bre el retorn social de la iniciativa entre els participants, la qualitat del producte, i anàlisi cost/productivitat.
Actors claus: 
 • IMPD
 • IRTA
 • 3 centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual de Barcelona
 • Entitats sense ànim de lucre que treballen amb persones amb discapacitat
Calendari: 

Data d'inici: 2016.

Data d'acabament: en curs.

Pressupost: 

2017 - 15.000 € (Pressupost anual variable en funció dels horts que es posin en marxa). 

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat